A4 De mens achter de patiënt

Wij kunnen met de huidige diagnostische instrumenten steeds beter de gevolgen van hersenletsel in beeld brengen, betere MRI technieken, verfijnde cognitieve testen en gedragslijsten. In de workshop zal het eerste deel bestaan uit een theoretisch kader, hierbij proberen wij de verhouding tussen de locatie van letsel, de cognitieve stoornissen en de gedragsveranderingen uit te leggen. Dit zal vanuit een wetenschappelijk perspectief zijn. Hoe vertaal je de wetenschap naar de patiënt?
Deel twee van de workshop zal bestaan uit het verhaal van een ervaringsdeskundige. Sluiten de analyses van de wetenschap wel aan bij de vraag van de patiënte? Wij zullen met de zaal een dialoog voeren over het spanningsveld tussen techniek/testen en de ervaring en behoefte van de patiënt.
Moeten wij als professional niet meer gebruik maken van ‘shared decision making’, het samen met de patiënte besluiten wat prioriteit heeft? Hoe zou je je als professional het beste kunnen opstellen, rekening houdend met de gevoelens van de patiënt, de mogelijkheden en beperkingen van de omgeving en je professionele verantwoordelijkheid?

Maud Grouls

Maud Grouls werkt als Klinische Neuropsycholoog i.o. (2020) bij Altrecht Neuropsychiatrie, Vesalius, waar zij als regiebehandelaar betrokken is bij zowel diagnostiek als behandeling van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met psychiatrische problematiek. Zij werkte tevens als GZ-psycholoog in het MC Slotervaart in Amsterdam en volgde de GZ-opleiding op de Afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC in Rotterdam. Als Neuropsycholoog was zij verder onder andere werkzaam in de ouderenpsychiatrie, epilepsiezorg en dementiezorg.

Milou Schrijver

Milou Schrijver was werkzaam als leerkracht in het speciaal onderwijs, toen een auto-ongeval roet in het eten gooide. Een traject via revalidatiecentrum en Vesalius volgde, om te leren omgaan met de (onzichtbare) gevolgen die niet-aangeboren hersenletsel met zich meebrengen.
Milou is twee dagdelen in de week werkzaam bij Altrecht Neuropsychiatrie, Vesalius, waar zij als ervaringsdeskundige betrokken is bij behandeling van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met psychiatrische problematiek.

Zaal Bach 4

Presentatieronde 1

Tijd 12.00-13.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Maatschappelijk werk, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, medewerkers indicatie-organen, zorgloketten en gemeenten en maatschappelijk werkenden.