C7 NAH, werkt het?

Onderzoek naar meedoen met NAH binnen het arbeidsdomein

Binnen het project “Meedoen in de samenleving” van het NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder wordt onderzoek gedaan naar de kansen en knelpunten van maatschappelijke participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit project richt zich op vijf domeinen: Arbeid, Privé, Educatie, Vrije Tijd en Publieke domein. Binnen elk domein wordt onderzoek verricht door studenten van Hogeschool Windesheim Flevoland. Daarnaast wordt er een vertaalslag gemaakt naar de praktijk d.m.v. een door hen te ontwikkelen product én d.m.v. dialoogtafels: een openhartig onderzoeksgesprek naar kansen, knelpunten én oplossingen binnen dit domein op basis van persoonlijke professionele ervaringen, gericht op gezamenlijke reflectie en gezamenlijk belang. Aan de dialoogtafels neemt een zo groot mogelijke diversiteit aan deelnemers plaats
In de workshop zullen we kort ingaan op de onderzoeksresultaten en de bevindingen vanuit de dialoogtafels op het gebied van arbeid en educatie (toeleiding tot arbeid) om vervolgens de deelnemers op een creatieve en interactieve manier mee te laten denken in de oplossingen. Co-onderzoeker en medespreker Anita Govaers is zeer bedreven in het begeleiden van dit soort inhoudelijke, creatieve en interactieve processen. Zij heeft binnen het project “Meedoen in de samenleving” de dialoogtafels mede ontwikkeld en geleid.

Mireille Donkervoort

Mireille Donkervoort is werkzaam als senioronderzoeker binnen de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat, lectoraat Klantperspectief in Ondersteuning en Zorg van Hogeschool Windesheim. Zij richt zich met name op praktijkgerichte onderzoeksprojecten, onder andere op het gebied van maatschappelijke participatie van mensen met hersenletsel en de verspreiding van kennis ten behoeve van herkenning en erkenning van NAH.

Anita Govaers

De missie van Anita Govaers is de Onwetendheid ten aanzien van NAH ombuigen naar Weten. Die verwezenlijkt zij o.a. in de rol van co-onderzoeker en facilitator in het landelijk onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder. Een programma waarin mét in plaats van óver de mens met NAH wordt gesproken en waarin de focus ligt op wat er wél mogelijk is. Anita  heeft sinds 2015 Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Zaal Bach 1

Presentatieronde 3

Tijd 15.30- 16.30 uur

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Arbeid.

Beroepsgroep
Paramedici, revalidatieartsen,medewerkers indicatie-organen, jobcoaches, arbeidsbegeleiders en consulenten.