C4 Revalidatie slaapmodule: een slaapverwekkende behandeling

Slaapproblemen komen veel voor bij mensen met NAH (ca. 50%) en hebben een negatief effect op vermoeidheidsklachten en cognitieve klachten. Tot op heden worden slaapproblemen echter onvoldoende gestructureerd behandeld binnen de revalidatiebehandeling. Binnen Klimmendaal Revalidatiespecialisten hebben wij een revalidatie slaapmodule ontwikkeld en loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit hiervan. De revalidatie slaapmodule is een gedragsmatige interventie, gebaseerd op de richtlijn behandeling: cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I). Deze behandeling is aangepast voor de NAH populatie in een multidisciplinaire revalidatiesetting. De module is gericht op een poliklinische behandeling, maar elementen hieruit kunnen ook in een klinische setting worden toegepast. De revalidatie slaapmodule bestaat uit psycho-educatie, slaaphygiëne adviezen en de gedragsmatige interventies stimulus-controle en slaaprestrictie.
Tijdens deze workshop presenteren wij de inhoud van de revalidatie slaapmodule en de voorlopige resultaten van het wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Daarna willen wij aan de hand van verschillende casussen de verschillende elementen uit de slaapmodule demonstreren. Daarbij is er ruimte voor discussie en is het mogelijk om eigen casussen met slaapproblemen in te brengen. Een (ex)-revalidant die de slaapmodule heeft doorlopen zal hierbij aanwezig zijn en zijn / haar ervaringen delen.

Nikita Frankenmolen

Nikita Frankenmolen is GZ-psycholoog bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten. In 2018 is zij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit / het Donders Instituut in Nijmegen. Zij werkt voornamelijk met revalidanten in de chronische fase na hersenletsel. Binnen Klimmendaal heeft zij de revalidatie slaapmodule ontwikkeld en leidt zij het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze module.

Janna van der Zijpp

Janna van der Zijpp werkt als Cognitie Therapeut bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten op de afdeling Neurologie met zowel klinische als poliklinische revalidanten. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van de revalidatie slaapmodule en behandelt met regelmaat revalidanten met slaapproblemen. Hiervoor heeft zij gewerkt bij SEIN, waar zij veel ervaring heeft opgedaan met het behandelen van mensen met een slaapstoornis.

Hand-out

Zaal Calluna

Presentatieronde 3

Tijd 15.30 - 16.30 uur

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden.