B2 Wie niet weg is wordt gezien!

De kracht van spelletjes en smartgames bij de stimulering van executieve functies bij kinderen en jongeren met hersenletsel
Voor kinderen en jongeren met (Niet Aangeboren) Hersenletsel is het vaak lastig om opnieuw hun draai te vinden in het onderwijs en zich te ontwikkelen. Het schoolse leren kost als gevolg van vermoeidheid, belastbaarheidsproblemen en problemen met de executieve functies vaak meer energie dan vroeger. Dit kan gevoelens van falen, onzekerheid en demotivatie bij kinderen tot gevolg hebben. Voor de omgeving wordt het na verloop van tijd steeds lastiger om in te kunnen schatten waartoe een leerling met NAH eigenlijk in staat is. Toch zijn er bijna altijd executieve taken waar ook kinderen en jongeren met NAH als vanouds in uit kunnen blinken! Als je meer inzicht krijgt in dat wat het kind nog wel heel goed kan, dan kan dit een nieuwe ingang vormen om het onderwijs aan te bieden.
Tijdens deze (inter)actieve workshop krijg je informatie over de manier waarop spelletjes en smartgames op een leuke, stimulerende en laagdrempelige manier kunnen worden ingezet bij de training van de verschillende executieve functies.
Met behulp van good-practice voorbeelden, het tonen van verschillende spelletjes (die je zelf ook uit kunt proberen) en het bieden van informatie over de verschillende executieve functies raak je geïnspireerd om zelf met je kinderen/leerlingen aan de slag te gaan.

Suzanne de Roos

Suzanne de Roos studeerde in 2004 af als orthopedagoog en onderwijskundige (richting leerproblemen). Zij werkt sinds 2004 als NAH-specialist en ambulant begeleider binnen het Cluster 3-onderwijs LG/LZ in Den Haag.
Daarnaast heeft ze haar eigen praktijk voor opvoedingsondersteuning en orthopedagogiek (www.kinderbrigade.nl), is zij co-auteur van ‘Ik hou nog steeds van appeltaart, Handboek voor NAH begeleiding’ en werkt zij als videocoach en Rots- en Watertrainer. Ze biedt sinds vijftien jaar NAH-gezins- en onderwijsbegeleiding binnen het regulier en speciaal (voortgezet) onderwijs en bij gezinnen thuis.

Zaal Kernhem 1/2

Presentatieronde 2

Tijd 14.00 - 15.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Onderwijs, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, (GZ-)psychologen,  activiteitenbegeleiders, ambulant begeleiders (zorg), consulenten en iedereen binnen het onderwijs.