Tanja Nijboer

C2 De virtuele supermarkt

Na hersenletsel komen cognitieve klachten in het dagelijks leven vaak voor. In veel gevallen wordt dan een neuropsychologisch onderzoek aangevraagd om te achterhalen of en zo ja, in welke cognitieve domeinen stoornissen te vinden zijn. Het komt vaak voor dat die cognitieve klachten niet op het neuropsychologisch onderzoek terug te vinden zijn. Een van de mogelijke oorzaken zou kunnen zijn dat het neuropsychologisch onderzoek is gericht op een maximale prestatie onder ideale omstandigheden. Dat is in het dagelijks leven zelden het geval. In ons onderzoek werken we toe naar andere manieren om cognitieve vaardigheden in kaart te brengen. In deze lezing zal de mogelijke meerwaarde van een digitaal neuropsychologisch onderzoek naar voren komen. Ook zal er aandacht worden besteed aan het inzetten van virtual reality simulaties in de diagnostiek.

Tanja Nijboer

Tanja Nijboer werkt als gedragswetenschapper en neuropsycholoog bij de afdeling Psychologische Functieleer van de Universiteit van Utrecht en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Haar huidige onderzoek richt zich voornamelijk op de neuropsychologie van (multisensorische) aandacht, waar cognitieve neurowetenschappen, diagnostiek en revalidatie samenkomen. Verschillende technieken uit deze velden worden gebruikt om te komen tot innovatievere manieren om cognitie in kaart te brengen.

Zaal Erica

Presentatieronde 3

Tijd 15.30 - 16.30 uur

Niveau
WO, (post) HBO,  (post) MBO

Sector
Gehandicaptenzorg, Verpleeghuiszorg/ouderenzorg, Revalidatie/Ziekenhuis, Ambulante zorg.

Beroepsgroep
Gedragskundigen, paramedici, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, ambulant begeleiders (zorg), consulenten en huisartsen.