A7 Zicht op werk bij verworven hersenletsel met de PRPP@Work!

Ecologisch valide en gestructureerde diagnostiek van arbeidsbelastbaarheid op de werkplek

Er bestaat geen uniformiteit voor de diagnostiek van de arbeidsbelastbaarheid van cliënten met verworven hersenletsel. Er is vaak weinig raakvlak met de werkplek en het eigen werk van de cliënt. Testen zoals een Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) en een Fysieke Capaciteiten Evaluatie (FCE) zijn waardevol waar het gaat om het beoordelen van het maximale functioneren van een cliënt in een testomgeving. Helaas is het vertalen van de uitkomsten op deze testen naar de werksituatie nog wel eens lastig. Zeker als het re-integreren naar werk onvoldoende lukt en er uit een neuropsychologisch onderzoek en fysieke capaciteiten evaluatie geen duidelijke verklaring te halen is waardoor dat komt. Een observatie op de werkplek, waarbij de cognitieve aspecten van het handelen op de werkplek beoordeeld worden, is van grote meerwaarde. De vraag is echter of hiervoor een valide instrument bestaat. Afgelopen jaar heeft Esther, als masterthesis van de master Neurorevalidatie van HAN, de PRPP@Work (dit is een instrument voor arbeidsassessment) vertaald en geïmplementeerd als onderdeel van de multidisciplinaire diagnostiek van arbeidsbelastbaarheid bij verworven hersenletsel. Vervolgens is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de PRPP@Work bij cliënten, werkgevers, bedrijfsartsen en professionals. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens de workshop toegelicht.

Esther Jansen-Polak

De afgelopen jaren heeft Esther Jansen-Polak zich verdiept in de diagnostiek arbeidsbelastbaarheid van werknemers met verworven hersenletsel. Tot haar verbazing wordt de diagnostiek grotendeels uitgevoerd in testruimtes en wordt de werkplek nauwelijks in kaart gebracht en leek hier ook geen valide instrument voor te bestaan. Gedurende de master Neurorevalidatie heeft zij zich verdiept in dit probleem en de PRPP@Work vertaald en geïmplementeerd. Door het toevoegen van de PRPP@Work aan de diagnostiek arbeidsbelastbaarheid ontstaat een totale diagnostiek.

Daphne de Witte-ter Horst

Als re-integratiecoach bij Weustink&Partners begeleidt Daphne de Witte mensen met NAH bij het behouden van of het vinden van nieuw werk. Steeds vaker zet zij de PRPP@work in bij het in kaart brengen van arbeidsmogelijkheden en beperkingen.
Daphne heeft 19 jaar als ergotherapeut in de volwassenrevalidatie gewerkt, waarvan 5 jaar specifiek op het gebied van arbeidsrevalidatie. Hierbinnen heeft zij vooral een bijdrage geleverd aan het duiden van de arbeidsbelastbaarheid en het vervolgens begeleiden naar en binnen werk.
De kracht van het begeleiden van mensen met NAH naar werk zit in het aansluiten op de mogelijkheden en beperkingen van zowel de persoon zelf als de werkomgeving en alle betrokken partijen. De PRPP@Work biedt een praktische vertaalslag en geeft concrete handvatten bij de re-integratiebegeleiding.

Zaal Bach 1

Presentatieronde 1

Tijd 12.00 - 13.00 uur

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Arbeid.

Beroepsgroep
Paramedici, revalidatieartsen,medewerkers indicatie-organen, jobcoaches, arbeidsbegeleiders en consulenten.