Zicht op werk bij verworven hersenletsel met de PRPP@Work!

Ecologisch valide en gestructureerde diagnostiek van arbeidsbelastbaarheid op de werkplek

Er bestaat geen uniformiteit voor de diagnostiek van de arbeidsbelastbaarheid van cliënten met verworven hersenletsel. Er is vaak weinig raakvlak met de werkplek en het eigen werk van de cliënt. Testen zoals een Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) en een Fysieke Capaciteiten Evaluatie (FCE) zijn waardevol waar het gaat om het beoordelen van het maximale functioneren van een cliënt in een testomgeving. Helaas is het vertalen van de uitkomsten op deze testen naar de werksituatie nog wel eens lastig. Zeker als het re-integreren naar werk onvoldoende lukt en er uit een neuropsychologisch onderzoek en fysieke capaciteiten evaluatie geen duidelijke verklaring te halen is waardoor dat komt. Een observatie op de werkplek, waarbij de cognitieve aspecten van het handelen op de werkplek beoordeeld worden, is van grote meerwaarde. De vraag is echter of hiervoor een valide instrument bestaat. Afgelopen jaar heeft Esther, als masterthesis van de master Neurorevalidatie van HAN, de PRPP@Work (dit is een instrument voor arbeidsassessment) vertaald en geïmplementeerd als onderdeel van de multidisciplinaire diagnostiek van arbeidsbelastbaarheid bij verworven hersenletsel. Vervolgens is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de PRPP@Work bij cliënten, werkgevers, bedrijfsartsen en professionals. De resultaten van dit onderzoek worden tijdens de workshop toegelicht.

Esther Jansen-Polak

De afgelopen jaren heeft Esther Jansen-Polak zich verdiept in de diagnostiek arbeidsbelastbaarheid van werknemers met verworven hersenletsel. Tot haar verbazing wordt de diagnostiek grotendeels uitgevoerd in testruimtes en wordt de werkplek nauwelijks in kaart gebracht en leek hier ook geen valide instrument voor te bestaan. Gedurende de master Neurorevalidatie heeft zij zich verdiept in dit probleem en de PRPP@Work vertaald en geïmplementeerd. Door het toevoegen van de PRPP@Work aan de diagnostiek arbeidsbelastbaarheid ontstaat een totale diagnostiek.

Hand-out

Hier vindt u na afloop van het congres de handout

Zaal

Presentatieronde 

Tijd

Niveau
WO, (post) HBO

Sector
Arbeid.

Beroepsgroep
Paramedici, revalidatieartsen,medewerkers indicatie-organen, jobcoaches, arbeidsbegeleiders en consulenten.