Selecteer een pagina

Ik zie niet wat jij ziet

Visuele waarnemingsproblemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel worden niet altijd goed herkend, onderkend of geduid.

Veelvoorkomende visuele klachten bij NAH die je niet in de boeken vindt.

Visuele waarnemingsproblemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel worden niet altijd goed herkend, onderkend of geduid. De impact van niet goed of anders waarnemen op het dagelijks functioneren en op deelname aan het sociale leven is vaak erg groot. Je zult maar niet meer goed kunnen lezen, mensen niet goed herkennen, voorwerpen niet goed kunnen vinden, niet weten waar je bent of regelmatig botsen tijdens lopen of fietsen.

Mensen met visuele klachten na NAH, maar ook hun naasten en de professionals die betrokken zijn bij hun zorg, hebben veel vragen. Waarom zie ik de wereld om mij heen anders dan vóór mijn hersenletsel? Wat kan er gedaan worden om de (impact van de) problemen te verminderen? Welke functies zijn aangedaan, welke intact? Wat zijn de mogelijkheden voor training? Wat kunnen we doen om de wereld voor de persoon met hersenletsel zo toegankelijk mogelijk te maken?

In de presentatie zal ingegaan worden op zowel diagnostiek als de mogelijkheden voor interventies, zoals het aanleren van compensatiestrategieën, het belang van het vergoten van de visuele toegankelijkheid (voor iedereen met hersenletsel) en de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt.

Joost Heutink

Joost Heutink is sinds november 2020 bijzonder hoogleraar Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op problemen met de visuele waarneming die het gevolg kunnen zijn van neurologische aandoeningen

Evert Veldman

Evert Veldman werkt als ergotherapeut bij Bartiméus. Hij heeft ervaring in de revalidatiesector bij cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Naast het behandelen van cliënten met problemen in de visuele waarneming als gevolg van oogheelkundige problematiek en/of NAH  houdt hij zich bezig met innovatie en onderzoek, onder andere naar leestraining bij cliënten met hemianopsie.

Beroepsgroep(en)

Paramedici, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ambulant begeleiders

Niveau

(post) HBO,  WO

Zien we je bij het HersenletselCongres?