Selecteer een pagina

Hoofdstuk Opgelost: Oplossingsgericht werken bij hersenletsel

De cliënt expert? Wat kan je dan met jouw kennis over hersenletsel ?

Bij oplossingsgericht werken staat de gewenste toekomst van de cliënt centraal. Hoe wil hij dat zijn leven eruitziet over vijf jaar? Wat hoopt hij dat er anders is over een maand of een jaar? Wat maakt dat het al soms wél goed gaat? En wat nog meer? Hoe kan je daar meer mee doen? De cliënt zelf bedenkt de oplossingen. Hij is de expert!
Oplossingsgericht werken is meer dan een gesprekstechniek. Het is een methode, een houding en een visie, waardoor je werk makkelijker en vooral leuker wordt.

Maar als de cliënt de expert is, wat doe je dan met al je eigen kennis en ervaring? Telt dat dan helemaal niet meer? In deze workshop staan we hierbij stil en is aandacht voor:

  • Wat te doen met eigen expertise en kennis over hersenletsel binnen een oplossingsgericht gesprek?
  • Hoe oplossingsgerichte technieken en houding aan te passen aan de kenmerken van de client met hersenletsel?
  • Alle mogelijke vragen, knelpunten en behoeftes van de aanwezige deelnemers wat betreft oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel

Merel van Zoelen

Merel van Zoelen werkt als gedragskundige voor Gemiva-SVG Groep, waar zij als regiebehandelaar betrokken is bij de behandeling van Hersenz. Met Wouter deelt zij een groot enthousiasme voor oplossingsgericht werken, en de overtuiging dat dat deze manier van werken het werk met mensen met hersenletsel leuker, makkelijker en effectiever kan maken!

Beroepsgroep(en)

Alle beroepsgroepen

Niveau

WO,(post) HBO,  (post) MBO

Download hier de handout

Download hier de handout van deze presentatie.

Zien we je bij het HersenletselCongres?