Selecteer een pagina

Hoe gaat “het” met jou?

Intimiteit en seksualiteit na een hersenaandoening begrijpen en bespreken.

Bij de meest gestelde vraag –zowel aan iemand die we voor het eerst ontmoeten of al lang kennen- denken we zelden aan intimiteit en seksualiteit. Hulpverleners ervaren problemen op het gebied van de intimiteit en seksualiteit regelmatig als lastig te begrijpen en te benaderen. Ook omdat het vaak om subtiele-, kwetsbare- of privézaken gaat. In de neurorevalidatie wordt dit thema zelfs door sommigen als “neglect” beschouwd.

Toch vormt dit een levensgebied waarvoor een hersenaandoening veel gevolgen heeft. Hierbij zijn veel functies en vaardigheden van belang. Te denken valt aan communiceren, je afstemmen op de ander, de motorische functies, emoties ervaren en uiten, sociale codes kennen en hanteren. Het gaat hierbij om zowel lichamelijke, psychologische en sociale factoren.

In de workshop staan we in eerste instantie stil bij een aantal van onze eigen opvattingen over seksualiteit. Vervolgens inventariseren we de verschillende factoren van invloed op veranderingen na een hersenaandoening. Voor het analyseren voor problemen op het gebied van de seksualiteit hanteren we in de workshop het model van de seksuele respons cyclus. Aan de hand van enkele korte rollenspellen oefenen we met het bespreekbaar maken van veranderingen op het gebied van de seksualiteit.

Niels Farenhorst

Niels Farenhorst

Niels Farenhorst werkt ruim veertig jaar in de neurorevalidatie. Eerst als ergotherapeut en later als klinisch psycholoog. Sinds de negentiger jaren heeft hij speciale interesse in de invloed van hersenletsel op de intimiteit en seksualiteit. Hij publiceerde verschillende hoofdstukken over dit thema in diverse handboeken en geeft cursus aan professionals.

Beroepsgroep(en)

Paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, woonbegeleiders, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers en consulenten, managers.

Niveau

(post) HBO,  (post) MBO

Download hier de handout

Download hier de handout van deze presentatie.

Zien we je bij het HersenletselCongres?