Selecteer een pagina

Begeleiden van kinderen met NAH en hun gezinnen

Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan.

Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan. Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse leef- en leersituatie van kinderen en jongeren met hersenletsel. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex, dat voor elk kind een specifieke, individuele aanpak noodzakelijk is. Ook het gezin wordt geconfronteerd met de veranderingen. Hoe hiermee om te gaan; hierover gaat de presentatie van Petra en Carin.

Petra de Boer

Petra de Boer

Petra de Boer is na het afronden van de studie Neuro-en revalidatiepsychologie en Ontwikkelingspsychologie in Nijmegen, sinds 1995 werkzaam bij (voorlopers van) Pluryn, eerst als gedragswetenschapper op diverse woonlocaties voor jongeren met lichamelijke beperkingen (en NAH) en bijkomende problematieken. Sinds 2018 is zij cliëntprogrammaleider NAH binnen Pluryn en vanuit deze functie betrokken bij ontwikkelingen voor kinderen en volwassenen met NAH, zowel binnen als buiten de organisatie.

Carin de Rooij

Carin de Rooij is opgeleid als neuro- en revalidatiepsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is al meer dan 25 jaar werkzaam voor Pluryn, eerst ruim 13 jaar als psycholoog bij REA college, een opleidingsinstituut voor (jong)volwassenen met een arbeidshandicap die niet terecht kunnen in het reguliere beroepsonderwijs. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de zorgpoot van Pluryn, waar zij betrokken is bij de ambulante gezinsbehandeling voor gezinnen met een kind met een niet aangeboren of aangeboren hersenletsel, en ook bij jongeren met een beperking in de residentiele zorg.

Beroepsgroep(en)

Arbeid, ouderenzorg, maatschappelijk werk, revalidatie/ziekenhuis

Niveau

(post) HBO,  WO

Download hier de handout

Download hier de handout van deze presentatie.

Zien we je bij het HersenletselCongres?