Selecteer een pagina

Nieuwe technologie in de zorg

Na hersenletsel komen cognitieve klachten in het dagelijks leven veel voor. Om die klachten te kunnen verklaren – of in een eerder stadium te voorspellen – wordt gebruikt gemaakt van een neuropsychologisch onderzoek (NPO); een groot aantal pen-en-papier tests afgenomen in een stille omgeving om tot een optimale prestatie te komen.

Na hersenletsel komen cognitieve klachten in het dagelijks leven veel voor. Om die klachten te kunnen verklaren – of in een eerder stadium te voorspellen – wordt gebruikt gemaakt van een neuropsychologisch onderzoek (NPO); een groot aantal pen-en-papier tests afgenomen in een stille omgeving om tot een optimale prestatie te komen. Dit is mogelijk een van de redenen waarom het zo weinig voorspellend of verklarend blijkt te zijn voor die klachten in het dagelijks leven. Daarnaast is er een tekort aan effectieve behandelmethoden om cognitieve problemen aan te pakken. Virtual en Augmented Reality kunnen hierin een meerwaarde zijn.

De mogelijkheden van technologie als Virtual en Augmented Reality zullen besproken worden. Welke stappen moet je zetten voordat een nieuw instrument klinisch inzetbaar is? En wat vinden patiënten en behandelaars van deze ontwikkeling? Hoeveel evidentie bestaat er op heden om Virtual en Augmented Reality reeds in te zetten in de praktijk? Deze en ook andere vragen zullen aan bod komen.

Tanja Nijboer

Tanja Nijboer

Tanja Nijboer is werkzaam als Associate Professor aan de Universiteit Utrecht en bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. De nadruk in haar onderzoek ligt op de cognitieve consequenties van hersenletsel en voor het verbeteren van zowel de cognitieve diagnostiek als de behandeling maakt zij veel gebruik van nieuwe technologie, waaronder Virtual Reality, Augmented Reality en Serious Gaming.

Hanne Hygelier

Hanne Huygelier

Hanne Huygelier is een postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit psychologie van de KU Leuven. Haar onderzoek is gericht op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van mensen met aandachtsproblemen ten gevolge van een beroerte. In haar doctoraat ontwikkelde zij een nieuw immersief Virtual Reality game voor de behandeling van neglect. Huidig onderzoek gaat na in welke mate deze behandelmethode bruikbaar is in de klinische praktijk.

Judy Bakker

Judy Bakker

Judy Bakker werkt als ergotherapeut en promovendus bij zorgorganisatie Omring en aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoeken richten zich op de verbetering van de behandeling voor mensen met een visueel ruimtelijk neglect door middel van het gebruik van Augmented Reality. De focus ligt hierbij op het ontwerpen van een spel die aansluit bij de wensen en behoeftes van de eindgebruikers.

Beroepsgroep(en)

Gedragskundigen, psychologen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, woonbegeleider, maatschappelijk werkers

Niveau

(post) HBO,  (post) MBO, WO

Download hier de handout

Download hier de handout van deze presentatie.

Zien we je bij het HersenletselCongres?