Selecteer een pagina

‘Home & Place making’: Plek voor plek het leven weer oppakken

Wij hebben samen met ervaringsdeskundigen en beroepskrachten een ‘Home & Place making’ methodiek ontwikkeld.

Wij hebben samen met ervaringsdeskundigen en beroepskrachten een ‘Home & Place making’ methodiek ontwikkeld. De H&P-methodiek helpt NAH-getroffenen hun leven plek voor plek weer eigen te maken. Https://homeplacemaking.nl In deze workshop leren jullie enkele H&P-tools in de praktijk te brengen, zoals het maken van ‘plekkenkaarten’, dat in H&P-methodiek centraal staat.

Ervaringsdeskundige NAH:‘Ik zou dit kijken naar plekken nooit zelf hebben opgezocht. Daar blijf ik ver vandaan. Het is te veel voor me. Ik heb het overzicht niet en wordt dan overspoeld door gedachten en emoties. Maar op deze wijze, per plek in kleine stapjes, voelt het veel minder bedreigend, veiliger: Hoe graag had ik kennis gemaakt met ‘Home and Place making’ na mijn revalidatie periode’.

‘Home & Place making’ begrijpt en ondersteunt levens van mensen vanuit alledaagse plekken die er voor hen persoonlijk toe doen. Denk aan woon-, werk- en vrijetijdsplekken. Het zijn plekken waar mensen hun identiteit aan ontlenen. Door overgevoeligheid voor prikkels en andere cognitieve problemen voelen NAH-getroffenen zich vaak niet meer thuis op plekken die voor het hersenletsel belangrijk voor hen waren, zoals hun huis, kantoor of favoriete kroeg.

Plekkenkaarten geven een schets van levens van NAH-getroffenen vanuit concrete plekken waar ze graag zijn (het NU), waren (het TOEN) en (weer) naar toe willen (het STRAKS). Waar sta ik nu? Hoe was dat voor het hersenletsel? Waar wil ik straks weer naar toe? En wat betekent dat voor mijn ‘mogelijke zelf”? Bij het in kaart brengen van belangrijke plekken in levens van getroffenen, leerden we ‘mappende’ van ‘coachende’ vragen onderscheiden.

Ant Lettinga

Ant heeft een praktische achtergrond in de fysiotherapie en neurorevalidatiezorg, is theoretische geschoold in de medische filosofie en het wetenschapsonderzoek en doet met NAH-getroffenen en beroepskrachten actieonderzoek op het gebied van zorginnovatie. Samen met een groep onderzoekers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen verbindt ze theorie, onderzoek en praktijk in vernieuwende leer- en verandertrajecten. Zo ontwikkelden ze met elkaar een ‘Home & Place making’ methodiek – met ‘place mapping‘ en ‘place coaching’ tools – die NAH-getroffenen plek voor plek helpt hun leven weer op de rit de krijgen.

Martian Slagter

Martian werkt als consultant en coach en is altijd nieuwsgierig naar de mensen in veranderingsprocessen. Na haar studie pedagogiek aan de RUG heeft zij diverse werkplekken gehad en hierin veel veranderingsprocessen begeleid. Zowel op individueel niveau als ook in teams en organisaties als geheel. Van 2017 tot 2022 werkte ze als procesbegeleider in het actieonderzoek ‘Home & Place making’’ (H&P).  Daarin leverde ze een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de H&P-methodiek. Zij doet nu promotieonderzoek naar ‘Baanbrekende Professionals’ in wijkteams van het sociaal domein. Martian vindt 'Home & Place Making' een hoopvolle manier van denken en doen.

Beroepsgroep(en)

Gedragskundigen, paramedici, (gz)psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, begeleiders, verzorgenden

Niveau

WO, (post) HBO, (post) MBO

Download hier de handout

Download hier de handout van deze presentatie.

Zien we je bij het HersenletselCongres?