Selecteer een pagina

“Waar kunt u van genieten?”

Zinvolle dagbesteding voor jonge mensen in minimaal bewuste toestand of met ernstig niet-aangeboren hersenletsel in het verpleeghuis.

In 2019 zijn door KPMG tien doelgroepen binnen de Wlz beschreven, waarbij sprake is van hoog complexe en laag volume zorg. Twee doelgroepen zijn mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en jonge mensen (<65 jr.) met ernstig niet-aangeboren hersenletsel.

Op afdeling Oude en Nieuwe Struijten van Careyn verpleeghuis De Plantage in Brielle (ONS), wonen vijf mensen in een minimaal bewuste toestand of met kwetsbare NAH.
Er is in het najaar van 2021 geconstateerd dat de situatie rondom zorg, ondersteuning en begeleiding onvoldoende aansloot bij de behoeften van deze bewoners en hun naasten.

In het kader van mijn masterthesis is een project uitgevoerd middels participatief actieonderzoek. Het project richt zich op de vraag hoe voor deze vijf bewoners zinvolle, persoonsgerichte dagbesteding kan worden vormgegeven. Het beschreven project is uitgevoerd van januari tot en met juni 2022.
Ik presenteer u graag de aanpak en uitkomsten van dit project.

Eline van den Bos

Eline van den Bos

Als ervaren ergotherapeut en MSc. ben ik werkzaam bij Careyn verpleeghuis De Plantage in Brielle, waar we 2 verblijfsafdelingen (chronische afdelingen) hebben voor jonge mensen met ernstig hersenletsel. Deze doelgroep heeft altijd mijn belangstelling en interesse gehad. Ik ben naast mijn werk als ergotherapeut boegbeeld NAH in het expertisenetwerk EENnacoma.

Beroepsgroep(en)

Gedragskundigen, paramedici, (gz)psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, begeleiders, verzorgenden

Niveau

WO, (post) HBO,  (post) MBO

Download hier de handout

Download hier de handout van deze presentatie.

Zien we je bij het HersenletselCongres?