Selecteer een pagina

Masterplan Nazorg, waar staan we en waar gaan we naartoe?

Mensen met NAH hebben anno 2023 nog altijd grote moeite om in het zorg- en ondersteuningsaanbod de goede weg en zorg te vinden die hen in de chronische fase verder helpt, ondanks dat er de afgelopen jaren diverse initiatieven zijn ontplooid om mensen met NAH de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

Mensen met NAH hebben anno 2023 nog altijd grote moeite om in het zorg- en ondersteuningsaanbod de goede weg en zorg te vinden die hen in de chronische fase verder helpt, ondanks dat er de afgelopen jaren diverse initiatieven zijn ontplooid om mensen met NAH de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Deze initiatieven strekken zich uit van het optimaliseren van de informatievoorziening, tot instrumenten voor signalering en doorverwijzing naar de juiste hulp-/zorgverlener en tot slot de juiste zorg die leidt tot verbetering van kwaliteit van leven voor degene met hersenletsel en hun naasten. Dat er veel is ontwikkeld is enerzijds hoopgevend, anderzijds is het zorglandschap er niet overzichtelijker van geworden.

Om structuur en overzicht aan te brengen in verschillende initiatieven voor nazorg hebben diverse partners in het hersenletsel werkveld de handen ineengeslagen. Doelen hiervan zijn:

  • Gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van nazorg;
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen in afstemming tussen en versterking van initiatieven;
  • Samenhang en samenwerking te realiseren tussen de initiatieven op verschillende niveaus en tussen verschillende stakeholders in de zorgketen.
  • Gezamenlijk een plan te ontwikkelen voor (door)ontwikkeling van de toeleiding naar passende zorg en ondersteuningen

Monique Bergsma geeft inzage in de verschillende initiatieven en de wijze waarop deze zijn te categoriseren. Ze benoemt een aantal knelpunten die uit deze inventarisatie naar voren zijn gekomen en licht het tipje van de sluier op van de stappen die in samenwerking met veldpartners worden genomen. In interactie met de zaal wordt een gemeenschappelijk vertrekpunt gerealiseerd voor de te nemen stappen in de komende jaren.

Monique Bergsma

Monique Bergsma is organisatorisch manager van het Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN). Het KNCN faciliteert op diverse manieren zorgverleners in het CVA/NaH werkveld om goede zorg te bieden. Dat doet zij door multidisciplinair kennis te delen en kennis te ontwikkelen waar anderen dat nog niet aan het doen zijn. Het samen brengen van diverse relevante partners om afstemming, coördinatie en daarmee verbetering van zorg te realiseren is de grootste drijfveer.

Kitty Jurrius

Kitty Jurrius is programmaleider Leven met niet-aangeboren hersenletsel bij Radboudumc en coördinator van het NAH + Kenniscentrum en daarnaast bestuurslid van de Hersenletselalliantie. Zij zet zich met onderzoek en kennisontwikkeling in voor goede zorg en ondersteuning voor en met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten.

Beroepsgroep(en)

Gedragskundigen, paramedici, (gz)psychologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), medewerkers indicatieorganen, verzorgenden, teamleiders, managers

Niveau

WO, (post) HBO

Download hier de handout

Download hier de handout van deze presentatie.

Zien we je bij het HersenletselCongres?