AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

Accreditatie

Bij verschillende beroepsverenigingen wordt accreditatie aangevraagd voor het HersenletselCongres 2023.
Voordat de aanvragen ingediend worden, wordt eerst bepaald of er voldoende animo is voor de betreffende punten. Zie voor de aangevraagde accreditatie hieronder.

Bij aanmelding kunt u aangeven van welke beroepsvereniging of welk register u graag punten zou willen krijgen voor uw deelname aan het congres. Zijn er voldoende geïnteresseerden, dan zal accreditatie bij deze vereniging worden aangevraagd.
Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente status van de accreditatie van het HersenletselCongres.
Let op: vermeld naast het nummer waarmee u staat ingeschreven ook de naam waaronder u bij de beroepsvereniging staat ingeschreven; dat bevordert een snelle toekenning van punten.

Fysiotherapeuten dienen naast hun inschrijfnummer van het KNGF ook hun geboortedatum en hun privé-adres op te geven.

Na afloop van het congres krijgt iedere deelnemer een bewijs van deelname toegestuurd. Daarmee kun je ook zelf de accreditatie aanvragen.

Accreditatie HersenletselCongres 2023

Hieronder vindt u de lijst van beroepsverenigingen waarbij accreditatie wordt aangevraagd voor deelname aan het HersenletselCongres 2023 en het aantal punten dat zij toekennen. Er staan al punten ingevuld per beroepsgroep, maar als er “aangevraagd” achter staat zijn dat de punten die vorig jaar zijn toegekend. Pas als de accreditatie is toegekend weten we de feitelijke punten en vermelden dat dan ook meteen.

Bewerken
BEROEPSREGISTER PUNTEN STATUS
Accreditatie Bureau Cluster 1
  – huisartsen, College van accreditatie huisartsen 6 (algemeen) wordt aangevraagd
  – specialisten ouderengeneeskunde, VERENSO 6 (algemeen) wordt aangevraagd
  – artsen voor verstandelijk gehandicapten, NVAVG 6 (algemeen) wordt aangevraagd
  – sociaal geneeskundigen, o.a. bedrijfsartsen (NVAB), jeugdarts, verzekeringsarts 6 (algemeen) wordt aangevraagd
– revalidatieartsen 6 (algemeen) wordt aangevraagd
ADAP
(Accreditatie Deskundigheids-bevorderende Activiteiten Paramedici):
5.5 wordt aangevraagd
  – Ergotherapie Nederland (EN) 5,5 wordt aangevraagd
  – Logopedie (NVLF) 5,5 wordt aangevraagd
KNGF Fysiotherapeuten:
  -Vrijdeel 2x 3 wordt aangevraagd
Registerplein:
  – Cliëntondersteuners 6,5 wordt aangevraagd
  – Maatschappelijk werk 6,5 wordt aangevraagd
  – GGZ Agogen 6,5 wordt aangevraagd
  – Sociaal Agogen 6,5 wordt aangevraagd
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 6 wordt aangevraagd
Kwaliteitsregister V&VN en register Zorgprofessionals
  – scholing algemeen 6 wordt aangevraagd
Accreditatiebureau FGzP: 7 wordt aangevraagd
– GZ-psychologen, Gedragstherapeuten, Pedagogen en
Systeemtherapeuten
7 wordt aangevraagd
Eerstelijnspsychologie – NIP bij voldoende aanmelding
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  – herregistratie 7 wordt aangevraagd
  – overige taken 3,5 wordt aangevraagd
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen  1 geaccrediteerd

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info