AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

Accreditatie

Bij verschillende beroepsverenigingen wordt accreditatie aangevraagd voor het HersenletselCongres 2023.
Voordat de aanvragen ingediend worden, wordt eerst bepaald of er voldoende animo is voor de betreffende punten. Zie voor de aangevraagde accreditatie hieronder.

Bij aanmelding kunt u aangeven van welke beroepsvereniging of welk register u graag punten zou willen krijgen voor uw deelname aan het congres. Zijn er voldoende geïnteresseerden, dan zal accreditatie bij deze vereniging worden aangevraagd.
Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente status van de accreditatie van het HersenletselCongres.
Let op: vermeld naast het nummer waarmee u staat ingeschreven ook de naam waaronder u bij de beroepsvereniging staat ingeschreven; dat bevordert een snelle toekenning van punten.

Fysiotherapeuten dienen naast hun inschrijfnummer van het KNGF ook hun geboortedatum en hun privé-adres op te geven.

Accreditatie HersenletselCongres 2023

Hieronder vindt u de lijst van beroepsverenigingen waarbij accreditatie wordt aangevraagd voor deelname aan het HersenletselCongres 2023 en het aantal punten dat zij toekennen.

Bewerken
BEROEPSREGISTER PUNTEN STATUS
KNMG-GAIA (ABAN)
– categorie Algemene Scholing cluster 1, 2 en 3 4 (algemeen) geaccrediteerd
ADAP
(Accreditatie Deskundigheids-bevorderende Activiteiten Paramedici):
– Ergotherapie Nederland (EN) 5 geaccrediteerd
– Logopedie (NVLF) 5 geaccrediteerd
KNGF Fysiotherapeuten:
  -Vrijdeel 5 geaccrediteerd
Registerplein:
  – Cliëntondersteuners 5 geaccrediteerd
   – Ervaringsdeskundigen 5 geaccrediteerd
  – GGZ Agogen 5 geaccrediteerd
  – Maatschappelijk werk 5 geaccrediteerd
   – Sociaal werker 5 geaccrediteerd
  – Sociaal Agogen 5 geaccrediteerd
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 5 geaccrediteerd
Kwaliteitsregister V&VN en register Zorgprofessionals
– scholing Geriatrie-Gerontologie
– scholing Neuro
– scholing Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
– scholing Revalidatie
– scholing Verstandelijk Gehandicapten Zorg
5
5
5
5
5
geaccrediteerd
geaccrediteerd
geaccrediteerd
geaccrediteerd
geaccrediteerd
NIP-Eerstelijnspsychologie: – ELP herregistratie 5,5 geaccrediteerd
FGzPt: – GZ-psychologen 4 geaccrediteerd
NIP A&O / A&G kennis
– register Psycholoog Arbeid en/of Gezondheid NIP
– register Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP
5 geaccrediteerd
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  – K&J/OG herregistratie 5 geaccrediteerd
  – KJ opleiding – behandeling 1 geaccrediteerd
   – KJ opleiding – diagnostiek 1,5 geaccrediteerd

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info