AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Doelgroep

Het programma bevat een grote variatie aan thema’s, onderwerpen en activiteiten.

Het HersenletselCongres is voor beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met de behandeling of ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Die beroepskrachten zijn werkzaam in de gehandicaptenzorg en andere hulpverleningsorganisaties, de revalidatie en het ziekenhuis, onderwijs en arbeidsintegratie.

Er is aandacht voor de gevolgen van hersenletsel in alle fasen: van de acute tot de chronische fase.

Het congres biedt voor elk wat wils: gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, fysiotherapeuten, ergotherpeuten, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ADL-ers, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkenden, verzorgenden, leerkrachten, consulenten, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, coördinerende begeleiders, teamleiders, managers, medewerkers indicatieorganen en zorgloketten enzovoort.

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info