AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2022 datum

Doelgroep

Het programma bevat een grote variatie aan thema’s, onderwerpen en activiteiten.

Het HersenletselCongres is voor beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met de behandeling of ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Die beroepskrachten zijn werkzaam in de gehandicaptenzorg en andere hulpverleningsorganisaties, de revalidatie en het ziekenhuis, onderwijs en arbeidsintegratie.

Er is aandacht voor de gevolgen van hersenletsel in alle fasen: van de acute tot de chronische fase.

Het congres biedt voor elk wat wils: gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, fysiotherapeuten, ergotherpeuten, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ADL-ers, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkenden, verzorgenden, leerkrachten, consulenten, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, coördinerende begeleiders, teamleiders, managers, medewerkers indicatieorganen en zorgloketten enzovoort.

Laatste nieuws

Hersenletsel in het gezin en hersenletsel in de voorziening

Het hoofdthema van dit jaar is: Hersenletsel in het gezin en hersenletsel in...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Reserveer in je agenda: 7 en 14 november

De coronaregels zijn versoepeld, maar hoe dat zal zijn in het najaar is nog onbekend. Dit...

Meer info

Hersenletselcongres 2021

We gaan weer aan de slag! Het congres 2022 wordt voorbereid. Het wordt ook dit jaar...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info