Doelgroep

Het programma bevat een grote variatie aan thema's, onderwerpen en activiteiten.

Het HersenletselCongres is voor beroepskrachten die in hun werk te maken hebben met de behandeling of ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Die beroepskrachten zijn werkzaam in de gehandicaptenzorg en andere hulpverleningsorganisaties, de revalidatie en het ziekenhuis, onderwijs en arbeidsintegratie.

Er is aandacht voor de gevolgen van hersenletsel in alle fasen: van de acute tot de chronische fase.

Het congres biedt voor elk wat wils: gedragskundigen, paramedici, verpleegkundigen, revalidatieartsen, (GZ-)psychologen, fysiotherapeuten, ergotherpeuten, woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, ADL-ers, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkenden, verzorgenden, leerkrachten, consulenten, jobcoaches, arbeidsdeskundigen, coördinerende begeleiders, teamleiders, managers, medewerkers indicatieorganen en zorgloketten enzovoort.