AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is:

Meedoen
participatie op maat

Een hersenbeschadiging, door welke oorzaak dan ook, leidt tot een breuk in de levenslijn. Niets wat normaal was voor die breuk is vanzelfsprekend in het leven erna. Maar iedereen wil, als dat maar even mogelijk is, deel uitmaken van het groter geheel: de familie, de vriendengroep, het bedrijf of de organisatie, de sportvereniging, etc.

Ook in woonvoorzieningen/verpleeghuizen gaat het om participatie. Hoe verhoudt de persoon zich tot andere bewoners, personeel, e.d. Familie speelt hier in veel gevallen ook een belangrijke rol in het vormgeven van het (nieuwe) leven.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon en zijn omgeving zal dat al of niet in aangepaste vorm zijn.

Die nieuwe puzzel maken: dat is de uitdaging voor cliënt(systeem) en hulpverlener.

Rondom dit thema zijn er diverse presentaties en workshops in het HersenletselCongres op 7 en 14 november 2022

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info