AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

Informatiemarkt

Tijdens het congres is er een uitgebreide informatiemarkt.

Op deze pagina vindt u alle sponsoren.

Wilt u/uw organisatie op de informatiemarkt promoten? Neem dan contact op met het secretariaat.

Deelnemende organisaties:


AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON biedt opleidingen aan waarin de achtergronden van hersenletsel en de begeleiding van mensen met hersenletsel in de praktijk centraal staan. Het cursusaanbod is afgestemd op verschillende beroepsgroepen in sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. Een overzicht vindt u op de website.


Hersenletsel Alliantie

Sinds september 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht op initiatief van de Hersenstichting en partners bestaande uit: landelijke beroepsverenigingen, (kennis)netwerkorganisaties, de patiëntvereniging Hersenletsel.nl en actie- en behandelprogramma’s. Door de oprichting van de Hersenletsel Alliantie is het mogelijk geworden om op het allerhoogste niveau in het land afstemming te hebben over de zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. He doel van de Alliantie is bij te dragen aan de verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Dit doen wij door op landelijk niveau professionals met elkaar te verbinden. Professionals bereiken wij via onze partners.


Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We richten ons niet op één aandoening, maar zetten breed in op baanbrekende oplossingen. Oplossingen om de hersenen gezond te kunnen houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening helpen mee te doen in de maatschappij. Om dat mogelijk te maken, financieren we innovaties en onderzoek, geven we voorlichting en zetten we het belang van onze hersenen op de publieke en politieke agenda. Ga met ons in gesprek op het HersenletselCongres.


Effectyf

In onze re-integratie- en coachingstrajecten gaan we samen met kandidaten op zoek naar nieuw perspectief door werk óf eventueel een andere zinvolle tijdsbesteding. Onze coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH, ASS, Burn-out, Kanker en Post-Covid.


PAO

PAO staat voor Post Academisch Onderwijs. PAO Psychologie biedt onderwijskundig en inhoudelijk sterke nascholing voor zorgen onderwijsprofessionals, op (post-) hbo en universitair niveau. Onze docenten zijn authentiek en geven les vanuit hun eigen expertise en passie.


Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. We maken meedoen mogelijk op alle levensgebieden.

Publicaties van sprekers van het HersenletselCongres

Een kijkje in het hoofd van iemand met NAH. In deze vierde aangepaste en uitgebreide druk schrijft Frank Willem over zijn eerste jaren met Niet Aangeboren Hersenletsel (na een motorongeluk). Het verhaal is confronterend, maar wel met humor geschreven en het leest makkelijk. Hoewel de wereld er weinig van merkt, staat zijn leven na het ongeval op de kop en hij kan daar maar moeilijk mee omgaan. Van een energievolle veertiger die vol in het leven staat, verandert Frank Willem voor zijn gevoel in een klunzige, vergeetachtige, starre, opvliegende man van tachtig. Langzaamaan en met vallen en opstaan leert hij wat er nodig is om zijn weg te gaan vinden. Aangevuld met bijdragen van mensen die een rol van betekenis gespeeld hebben in deze periode is het een boek geworden dat uitstekend inzicht geeft in de gevolgen van NAH en wat er die eerste jaren bij komt kijken om het leven weer vorm te kunnen gaan geven. Het naschrift laat zien hoe hem dit in de jaren daarna gelukt is. “Pak dit boekje, het is van grote waarde: Lees, huiver en vat moed.” Aldus Hans van Dam, docent en consulent hersenaandoeningen.

Energiek leven’ is een handleiding voor mensen, die leven met een of meer chronische aandoeningen. Heb je diabetes of reuma of een andere chronische ziekte? Kamp je met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel of behandelingen tegen kanker? Ben je nooit helemaal hersteld van een infectieziekte zoals Pfeiffer, Lyme of Covid-19? Is duidelijk dat er iets mis is maar is de oorzaak nog onduidelijk? ‘Energiek leven’ helpt jou meer energie te krijgen.

‘Energiek leven’ is ook interessant voor artsen, zorgverleners en onderzoekers. Innovatie in de zorg voor mensen met chronische vermoeidheid vereist een nieuwe blik op dit probleem. Dit boek leert je anders te kijken. Anders kijken leidt tot andere vragen. Andere vragen leveren nieuwe antwoorden op.

“Over het hoofd gezien” is een boek van medisch socioloog Dr. Eric Hermans, waarin twaalf jonge mensen hun levensverhaal vertellen. Levensverhalen, die worden bepaald door in de jeugd opgelopen hersenletsel, ten gevolge van ziekte of een ongeval. Levensverhalen die vooral de gevolgen van dit hersenletsel beschrijven – tot op volwassen leeftijd – en hoe zeer het hersenletsel de toekomst heeft bepaald en nog steeds beïnvloedt. Twaalf aangrijpende verhalen, die lang in de herinnering na blijven klinken en aan het denken zetten.

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info