AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

Informatiemarkt

Tijdens het congres is er een uitgebreide informatiemarkt.

Op deze pagina vindt u alle sponsoren.

Wilt u/uw organisatie op de informatiemarkt promoten? Neem dan contact op met het organisatie.

Deelnemende organisaties:


AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON biedt opleidingen aan waarin de achtergronden van hersenletsel en de begeleiding van mensen met hersenletsel in de praktijk centraal staan. Het cursusaanbod is afgestemd op verschillende beroepsgroepen in sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. Een overzicht vindt u op de website.


Hersenletsel Alliantie

Sinds september 2018 is de Hersenletsel Alliantie opgericht op initiatief van de Hersenstichting en partners bestaande uit: landelijke beroepsverenigingen, (kennis)netwerkorganisaties, de patiëntvereniging Hersenletsel.nl en actie- en behandelprogramma’s. Door de oprichting van de Hersenletsel Alliantie is het mogelijk geworden om op het allerhoogste niveau in het land afstemming te hebben over de zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. He doel van de Alliantie is bij te dragen aan de verbetering van zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Dit doen wij door op landelijk niveau professionals met elkaar te verbinden. Professionals bereiken wij via onze partners.


Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We richten ons niet op één aandoening, maar zetten breed in op baanbrekende oplossingen. Oplossingen om de hersenen gezond te kunnen houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening helpen mee te doen in de maatschappij. Om dat mogelijk te maken, financieren we innovaties en onderzoek, geven we voorlichting en zetten we het belang van onze hersenen op de publieke en politieke agenda. Ga met ons in gesprek op het HersenletselCongres.


Patiëntenvereniging hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is dé patiëntenvereniging van, voor en door mensen met NAH en hun naasten. Je kan bij ons terecht voor: lotgenotencontact, ervaringsverhalen, betrouwbare informatie, een buddy, inbreng van patiëntenperspectief op diverse gebieden (o.a. zorgstandaard, onderzoek en richtlijnen), ervaringsdeskundigheid en belangenbehartiging.


Klimmendaal revalidatiespecialisten

De revalidatiespecialisten van Klimmendaal bieden medisch specialistische revalidatie voor kinderen, jongeren en volwassenen op locaties in Oost-Nederland. Samen met onze patiënten kijken wij naar wat wél kan en werken wij aan de beste zorg voor een zelfstandige plek in de maatschappij. Want je weet nooit wat je kunt tot je het weer probeert. Samen grensverleggend!


Antes behandelcentrum NAH

Bij het behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Antes kun je terecht voor een gecombineerde behandeling met aandacht voor de lichamelijke, emotionele en psychische klachten na NAH. Onze hulp is gericht op herstel en het optimaal benutten van de bestaande mogelijkheden.


Effectyf

In onze re-integratie- en coachingstrajecten gaan we samen met kandidaten op zoek naar nieuw perspectief door werk óf eventueel een andere zinvolle tijdsbesteding. Onze coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH, ASS, Burn-out, Kanker en Post-Covid.


Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie, GGZ Oost Brabant

Bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie bieden wij specialistische diagnostiek, behandeling en revalidatie aan mensen van 18 tot 65 jaar met hersenletsel die daarnaast ook gedrags- en/of psychiatrische problemen hebben.


PAO

PAO staat voor Post Academisch Onderwijs. PAO Psychologie biedt onderwijskundig en inhoudelijk sterke nascholing voor zorgen onderwijsprofessionals, op (post-) hbo en universitair niveau. Onze docenten zijn authentiek en geven les vanuit hun eigen expertise en passie.


Koninklijke Visio

Bij Koninklijke Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. In 2022 is Visio benoemd tot Topcare-expertisecentrum neurovisuele revalidatie en automobiliteit.


Stichting Chill

Stichting Chill helpt de horeca de hersens te gebruiken en actief werk te maken van sociale inclusie. Onze concepten Chillcafé, EasyDining, LoungeSeat en CalmEvent zorgen dat iedereen uit kan. Dus ook mensen met een onzichtbare beperking zoals snelle overprikkeling, gehoorschade, eenzaamheid, sociale fobie kunnen dan participeren. De visie van Stichting Chill is dat sociale inclusie al moet starten tijdens de revalidatie: 'oefenen' om thuis weer uit je comfortzone te treden. Ook zou het onderdeel moeten zijn van nazorg, de aandacht moeten hebben van gemeenten, huisartsen en hulporganisaties in het sociaal domein. Het einddoel zou sociale zelfstandigheid moeten zijn.


Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie Pro Persona

Winkler Expertisecentrum Neuropsychiatrie Wolfheze is er voor patiënten van 18 tot en met 65 jaar met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen. Wij biede diagnostiek en behandeling en kunnen adviseren over het (vervolg)beleid. Ons expertisecentrum Neuropsychiatrie bestaat uit vijf verschillende onderdelen: de kliniek, de polikliniek, korsakove expertiseafd., het consultatie- en onderzoeksteam.

Energiek leven’ is een handleiding voor mensen, die leven met een of meer chronische aandoeningen. Heb je diabetes of reuma of een andere chronische ziekte? Kamp je met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel of behandelingen tegen kanker? Ben je nooit helemaal hersteld van een infectieziekte zoals Pfeiffer, Lyme of Covid-19? Is duidelijk dat er iets mis is maar is de oorzaak nog onduidelijk? ‘Energiek leven’ helpt jou meer energie te krijgen.

‘Energiek leven’ is ook interessant voor artsen, zorgverleners en onderzoekers. Innovatie in de zorg voor mensen met chronische vermoeidheid vereist een nieuwe blik op dit probleem. Dit boek leert je anders te kijken. Anders kijken leidt tot andere vragen. Andere vragen leveren nieuwe antwoorden op.

Hersenherstel in Utah is een gloednieuw boek van Eric Hermans over en voor mensen met langdurende gevolgen van een hersenschudding. Er zijn in Nederland tussen de 100.000 en 200.000 mensen die hieraan lijden. Het is een slecht begrepen probleem en veel patiënten zijn in Nederland niet te helpen. Uit Amerika komen echter heel andere geluiden.
Langdurende gevolgen van een hersenschudding worden ook wel post commotioneel syndroom (PCS) genoemd. PCS is een omvangrijk probleem en de belangrijkste problemen van deze patiënten zijn hoofdpijn, vermoeidheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, problemen met concentratie, geheugen en emotieregulatie, geïrriteerdheid, slaapproblemen, visuele problemen, balansproblemen en vele andere. Hierdoor kunnen deze mensen niet, of slechts in beperkte mate werken en hebben zij een sterk verminderde maatschappelijke participatie. Er is voor dit probleem in Nederland geen echt goed werkende therapie. De standaard behandeling is erop gericht om patiënten te leren om met hun beperkingen te leven. Velen nemen met die benadering geen genoegen meer en zoeken naar genezing. Een toenemend aantal patiënten zoekt zijn heil bij de kliniek Cognitive FX in Utah (USA). Intussen zijn al meer dan 600 patienten voor behandeling die kant op geweest. Er wordt in Utah een behandeling geboden die in alle opzichten sterk verschilt van de aanpak in Nederland. In de Nederlandse media is enkele jaren geleden aandacht aan deze nieuwe behandeling en patiënten vertelden enthousiast over hun verbeteringen. Belangrijke vraag was of de resultaten blijvend zouden zijn op langere termijn. Het goede nieuws is nu kortweg: JA!

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info