Informatiemarkt

Tijdens het congres is er een uitgebreide informatiemarkt waar organisaties u informeren over hun activiteiten op het gebied van ondersteuning van mensen met hersenletsel. 

Wilt u/uw organisatie met een stand op de informatiemarkt staan of heeft u interesse in andere adverteer mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat.

Deelnemende organisaties:

AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON biedt opleidingen aan waarin de achtergronden van hersenletsel en de aanpak in de praktijk centraal staan. Het cursusaanbod is afgestemd op verschillende beroepsgroepen in sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. Een overzicht vindt u op de website en in de Programmagids

Hersenstichting

De Hersenstichting doet er alles aan om zoveel mogelijk over de hersenen te weten te komen, om zoveel mogelijk mensen met een hersenaandoening te kunnen helpen.

Dit doet zij door:
- Het subsidiëren van wetenschappelijk hersenonderzoek naar de oorzaak en behandeling van hersenaandoeningen;
- Het geven van voorlichting aan een breed publiek;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek (onder andere patiëntenorganisaties).

Stichting Altrecht, Neuropsychiatrie Vesalius

Bij Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius doen we diagnostiek en bieden we behandeling aan patiënten vanaf 18 jaar die hersenletsel hebben opgelopen en hier ernstige gevolgen van ondervinden. In overleg bieden we ook diagnostiek bij jongeren vanaf 14 jaar.

Amarant

Amarant is een organisatie voor mensen met een beperking, zowel verstandelijk, als autisme, NAH/LG. We bieden ondersteuning, begeleiding en behandeling op alle levensgebieden.

Bartiméus

Wij zijn Bartiméus. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet.
Het gaat om hoeveel procent je leeft.
Bartiméus. 100% leven.

Bavo Europoort / Antes (behandelcentrum neuropsychiatrie ambulant)

Jaarlijks behandelt het behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Bavo Europoort, gemiddeld zo’n 350 mensen tussen 18 en 65 jaar met een hersenaandoening die stoornissen in het denken en gedrag heeft veroorzaakt. Mensen komen hier om hun psychische en lichamelijke mogelijkheden optimaal te leren benutten. Dit kan de kwaliteit van hun leven en dat van hun naasten verbeteren.

CRDL

De CRDL helpt het isolement van mensen te doorbreken wanneer een normaal gesprek niet meer (goed) mogelijk is. De CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid.

Effectyf

Wij zijn re-integratie- en jobcoachorganisatie Effectyf: betrokken specialisten met ruime kennis en ervaring op het gebied van o.a. ASS, NAH& Burn-out. Wij coachen nuchter en persoonlijk ‘on the job’. We wagen ons buiten de gebaande paden voor het beste resultaat.

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is de toonaangevende patiëntenvereniging welke de belangen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en diens naasten behartigt. De vereniging is er voor haar leden om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten.

Hersenz

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase. Zij zijn klaar met revalideren en willen hun leven weer oppakken, maar lopen hierin vast of willen beter leren omgaan met hun beperkingen en eigen regie, participatie en kwaliteit van leven vergroten.
Hersenz ondersteunt hen en hun naasten middels een samenhangende, interdisciplinaire behandeling.

InteraktContour

InteraktContour richt zich op mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken.

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Hier kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, revalidatie, onderwijs en wonen. Meer informatie vindt u op www.visio.org

Odion

Bij Odion vinden wij dat iedereen met een beperking - lichamelijk, verstandelijk of auditief, van jong tot oud – zijn leven op z’n eigen manier moet kunnen invullen. Op school, thuis, op zijn werk of in zijn vrije tijd. Daarom biedt Odion gehandicaptenzorg waar nodig, op allerlei vlakken. Ons werkgebied beslaat de regio’s Waterland, Zaanstreek en Kennemerland.

Pro Persona, Winkler Kliniek

De Winklerkliniek Wolfheze is hét centrum voor opname, diagnostiek en de behandeling van patiënten met cognitieve beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsverandering als gevolg van hersenbeschadiging, hersenziekten of verslavingsproblematiek. De kliniek beschikt over 40 behandelplaatsen (open en gesloten).

rdgKompagne

rdgKompagne adviseert en levert totaaloplossingen voor communicatie en zelfstandigheid voor mensen met een handicap, en is expertisecentrum op het gebied van oogbesturing. Behalve individuele hulpmiddelen levert rdgKompagne ook voorzieningen voor instellingen, zoals materialen voor assessment, spel, therapie en leren communiceren.

SIG

Sig is een vormingsdienst met ruime expertise in hersenletsel en aanverwante problematieken. We richten ons zowel tot professionele hulpverleners als tot gebruikers en mantelzorgers. Verder geeft Sig publicaties uit over omgaan met hersenletsel: MIX-reeks, KOP OP, NAH-fotogroep, enz.

Stichting ITON

De stichting ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) onderzoekt toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten voor de praktijk en geeft toegankelijke scholing op het gebied van de neuropsychologie, neurorevalidatie, chronische pijn en het leren van motorische vaardigheden. Het cursusaanbod is interessant voor fysio-, en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, verpleging en verzorging, artsen en maatschappelijk werkers.

TouchSpeak.nl

TouchSpeak is leverancier van hulpmiddelen en software voor mensen die niet (goed) kunnen spreken.

TouchToTell

De TouchToTell is een therapeutische methode en communicatiehulpmiddel in een.
Inzetbaar vanaf de acute fase bij NAH.
TouchToTell is ontwikkeld voor mensen met een ernstige spraak/taalstoornis, bij wie spreken niet of nauwelijks lukt, lezen van woorden moeilijk is, en visuele ondersteuning met afbeeldingen nodig om woorden te kunnen begrijpen en/of gebruiken. Dit kunnen mensen zijn met afasie en/of spraakapraxie en mensen met een forse achterstand in de taalontwikkeling.

Woonzorgcentra Haaglanden

Met 14 woonzorgcentra, thuiszorg en woonzorgprojecten is WZH één van de grotere zorgorganisaties in de regio Haaglanden.
WZH Nieuw Berkendael  is als locatie geheel gespecialiseerd in behandeling en ondersteuning van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in de leeftijd van 25–55 jaar.

Zintens Arbeid en Gezondheid / Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Zintens, onderdeel van Klimmendaal Revalidatiespecialisten, maakt werk van arbeidsgerelateerde zorg. Met diagnostiek, advies en training brengen wij mogelijkheden in kaart en werken we aan herstel en optimale inzetbaarheid van cliënten.

Zozijn - Op Pad

Grip op je leven.
Complete dienstverlening voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).