Informatiemarkt

Tijdens het congres is er een uitgebreide informatiemarkt waar organisaties u informeren over hun activiteiten op het gebied van ondersteuning van mensen met hersenletsel. 

Wilt u/uw organisatie met een stand op de informatiemarkt staan of heeft u interesse in andere adverteer mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat.

Deelnemende organisaties:

AXON leertrajecten

AXON leertrajecten is een gespecialiseerd opleidingsinstituut op het gebied van hersenletsel. AXON biedt opleidingen aan waarin de achtergronden van hersenletsel en de aanpak in de praktijk centraal staan. Het cursusaanbod is afgestemd op verschillende beroepsgroepen in sectoren van zorg, revalidatie, onderwijs, wonen, dagbesteding en arbeidsintegratie. Een overzicht vindt u op de website en in de Programmagids

Hersenstichting

De Hersenstichting doet er alles aan om zoveel mogelijk over de hersenen te weten te komen, om zoveel mogelijk mensen met een hersenaandoening te kunnen helpen.

Dit doet zij door:
- Het subsidiëren van wetenschappelijk hersenonderzoek naar de oorzaak en behandeling van hersenaandoeningen;
- Het geven van voorlichting aan een breed publiek;
- Het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek (onder andere patiëntenorganisaties).

Bartiméus

Bartiméus is er voor iedereen, jong en oud, die blind of slechtziend is. Wij ondersteunen op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Of het nu gaat om persoonlijk advies, een geschikt hulpmiddel, zelfstandig op weg gaan, een opleiding, het zoeken van een baan, of een aanpassing in huis: Bartiméus ziet mogelijkheden.

Bavo Europoort (behandelcentrum neuropsychiatrie ambulant)

Jaarlijks behandelt het behandel- en expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Bavo Europoort, gemiddeld zo’n 350 mensen tussen 18 en 65 jaar met een hersenaandoening die stoornissen in het denken en gedrag heeft veroorzaakt. Mensen komen hier om hun psychische en lichamelijke mogelijkheden optimaal te leren benutten. Dit kan de kwaliteit van hun leven en dat van hun naasten verbeteren.

Boogh

Boogh biedt behandeling, begeleiding of arbeids-integratie van mensen met hersenletsel in Midden Nederland.

Brein Support

Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.

Effectyf

Effectyf verzorgt re-integratie en coachingstrajecten op maat. Betrokken specialisten met up-to-date kennis en brede ervaring. Wij coachen en re-integreren ‘on the job’. Zo komen wij in elke situatie tot het gewenste resultaat.

GGZ Oost Brabant

Het circuit Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) Huize Padua van GGZ Oost Brabant biedt derdelijns, specialistisch onderzoek, diagnostiek, behandeling en consultatie aan mensen met NAH met ernstige gedrags, psychiatrische en/of somatische problemen.

Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is de toonaangevende patiëntenvereniging welke de belangen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en diens naasten behartigt. De vereniging is er voor haar leden om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten.

KMD

Als je niet of zeer moeilijk kan spreken of bewegen, wordt het heel lastig om te communiceren en zelfstandig te functioneren. Het gevolg is vaak onbegrip en frustratie voor zowel jou als je omgeving. KMD biedt oplossingen voor veel verschillende spraak- en functiebeperkingen.

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Hier kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, revalidatie, onderwijs en wonen. Meer informatie vindt u op www.visio.org

Odion

Bij Odion vinden wij dat iedereen met een beperking - lichamelijk, verstandelijk of auditief, van jong tot oud – zijn leven op z’n eigen manier moet kunnen invullen. Op school, thuis, op zijn werk of in zijn vrije tijd. Daarom biedt Odion gehandicaptenzorg waar nodig, op allerlei vlakken. Ons werkgebied beslaat de regio’s Waterland, Zaanstreek en Kennemerland.

Pro Persona, Winkler Kliniek

De Winklerkliniek Wolfheze is hét centrum voor opname, diagnostiek en de behandeling van patiënten met cognitieve beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsverandering als gevolg van hersenbeschadiging, hersenziekten of verslavingsproblematiek. De kliniek beschikt over 64 behandelplaatsen (open en gesloten).

SIG

Sig is een vormingsdienst met ruime expertise in hersenletsel en aanverwante problematieken. We richten ons zowel tot professionele hulpverleners als tot gebruikers en mantelzorgers. Verder geeft Sig publicaties uit over omgaan met hersenletsel: MIX-reeks, KOP OP, NAH-fotogroep, enz.

Stichting ITON

De stichting ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) onderzoekt toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke inzichten voor de praktijk en geeft toegankelijke scholing op het gebied van de neuropsychologie, neurorevalidatie, chronische pijn en het leren van motorische vaardigheden. Het cursusaanbod is interessant voor fysio-, en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, verpleging en verzorging, artsen en maatschappelijk werkers.