AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

Privacyverklaring en Cookiebeleid AXON leertrajecten

A. Algemeen
Dit is de Privacyverklaring en het Cookiebeleid  van AXON leertrajecten B.V.. AXON leertrajecten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon direct of indirect kunnen identificeren.

AXON leertrajecten respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Deze Privacyverklaring en Cookiebeleid omschrijft onder meer verwerkingsdoeleinden, gegevenscategorieën, gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

B. Verwerkte persoonsgegevens
AXON leertrajecten verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de onder C genoemde doeleinden.

Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, training, workshop of andersoortige bijeenkomst, een (informatie)verzoek indient of een bestelling plaatst, verwerkt AXON leertrajecten in ieder geval de volgende persoonsgegevens:
– naam, geslacht, (factuur en/of aflever)adres, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over afgenomen diensten of producten en correspondentie en afhankelijk van de betreffende cursus ook de naam van de organisatie, de afdeling, geboortedatum en geboorteplaats (t.b.v. certificaat).

Tijdens uw bezoek aan de website kunnen wij onder meer de volgende categorieën gegevens verwerken die verbonden zijn aan het gebruik van de website:
– IP-adres, aantal hits, bezochte webpagina’s en de duur van een bezoek.

C. Doeleinden van gegevensverwerking
AXON leertrajecten verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het sluiten van een overeenkomst en het leveren van overeengekomen diensten of producten;
– Het informeren over de uitvoering van uw bestelling;
– Het op uw verzoek toesturen van een nieuwsbrief;
– Om een administratie bij te houden van alle bezoekers zich aanmelden voor de nieuwsbrief;
– Het bijhouden van informatie over uw bezoek aan de website;
– Om contact met u te onderhouden over, of in het kader van, de website en onze diensten.

D. Verstrekken van gegevens aan derden
Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens. AXON leertrajecten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (informatie)verzoek of bestelling.

E. Cookies
De website maakt gebruik van sessiecookies. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd, zodat uw browser automatisch statusgegevens opslaat gedurende een bepaalde sessie.

Deze sessiecookies worden alleen opgeslagen wanneer u de website bezoekt die de sessiecookie uitgeeft en wordt verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit. Sessiecookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de website, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. AXON leertrajecten gebruikt cookies enkel voor het leveren van de (bestel)functionaliteiten van de website, Permanent cookies slaan informatie op (zoals accountgegevens) om een volgend bezoek aan de Website te vergemakkelijken.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u gewaarschuwd wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Hierna kunt u echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

F. Internetsites van derden
Deze Privacyverklaring en Cookiebeleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Ten aanzien van deze internetsites gelden de eventuele voorwaarden en privacy statements zoals opgenomen op deze sites.

G. Wijzigingen Privacyverklaring en Cookiebeleid
AXON leertrajecten kan deze Privacyverklaring en Cookiebeleid wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

H. Inzage, correctie en verwijdering
U heeft de mogelijkheid om AXON leertrajecten inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken of in verzet te gaan tegen de verwerking hiervan.
Voor het doen van dergelijke verzoeken of voor overige vragen over deze Privacyverklaring en Cookiebeleid van AXON leertrajecten kunt u per post of per e-mail contact opnemen via ons secretariaat; adres zie hieronder.

Deze Privacyverklaring en Cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 14-12-2018.
T.b.v. beheer van cursussen en personeelsbeleid heeft AXON leertrajecten een uitgebreid
privacybeleid vastgesteld, dat is op te vragen bij het secretariaat.

 

AXON leertrajecten B.V.
Postbus 24004/A163
Utrecht
info@axonleertrajecten.nl

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info