AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit. Later in het jaar hopen we weer live bij elkar te kunnen komen en dan hopen we u weer live te ontmoeten.

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd. Van mensen met hersenletsel die de professionals graag wilden vertellen wat zij belangrijk vinden in de dienstverleing tot ervaringsdeskundigen die onderdeel uitmaken van een multidisciplinair team van hulpverleners. In het HersenletselCongres van 2022 zal deze rol vanuit meerdere kanten worden belicht.

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is:

Meedoen
participatie op maat

Een hersenbeschadiging, door welke oorzaak dan ook, leidt tot een breuk in de levenslijn. Niets wat normaal was voor die breuk is vanzelfsprekend in het leven erna. Maar iedereen wil, als dat maar even mogelijk is, deel uitmaken van het groter geheel: de familie, de vriendengroep, het bedrijf of de organisatie, de sportvereniging, etc.

Ook in woonvoorzieningen/verpleeghuizen gaat het om participatie. Hoe verhoudt de persoon zich tot andere bewoners, personeel, e.d. Familie speelt hier in veel gevallen ook een belangrijke rol in het vormgeven van het (nieuwe) leven.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de persoon en zijn omgeving zal dat al of niet in aangepaste vorm zijn.

Die nieuwe puzzel maken: dat is de uitdaging voor cliënt(systeem) en hulpverlener.

Rondom dit thema zijn er diverse presentaties en workshops in het HersenletselCongres op 7 en 14 november 2022

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien van der Meer. Beide hebben jaren meegedacht bij de samenstelling van het programma van het HersenletselCongres.

Voor de samenstelling van het programma 2022 hebben we de programmacommissie weer kunnen aanvullen, zodat vanuit een breed perspectief naar het programma kan worden gekeken.
We zijn dan ook bij te kunnen melden dat de volgende personen deel uitmaken van de programmacommissie:

  • Mark van Duin, beleidsmedewerker bij Sigra en bij de Hersenletsel Alliantie

  • Mireille Donkervoort, senior onderzoeker bij Windesheim

  • Marije Holstege, hoofdonderzoeker GRZ-plus en werkzaam bij de Omring

  • Ed Janssen, coördinator en docent bij Stichting ITON

  • Natska Jansen, transitiecoördinator netwerk Kind &NAH en projectleider t.b.v. casemanagement hersenletsel

  • Norma Jansen, beleidsmedewerker bij de Universiteit van Maastricht en bij SGL

  • Tanja Nijboer, universitair hoofddocent bij de Universiteit van Utrecht

  • Leo Brederveld, organisator HersenletselCongres

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het HersenletselCongres overgedragen aan de Hersenletsel Alliantie.
AXON leertrajecten dankt de Hersenstichting voor de fijne samenwerking gedurende al de afgelopen jaren.
Achter de schermen denkt de Hersenstichting nog steeds mee bij de opbouw van het programma, waar we heel bij mee zijn.
We kijken uit naar de nieuwe samenwerking tussen de Hersenletsel Alliantie en AXON leertrajecten.

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info