Carmen Verhoeks

Als praten beter gaat dan communiceren

Het screenen van hersenletselpatiënten op Cognitieve Communicatiestoornissen.

Cognitieve communicatiestoornissen (CCS) komen vaak voor bij hersenletselpatiënten. De impact hiervan op verschillende levensgebieden zoals sociale relaties, werk en kwaliteit van leven is vaak groot. In tegenstelling tot de fatische stoornissen zijn CCS vaak subtiel, en worden vaak niet onderkend. Gerichte interventies, zoals psychoeducatie en communicatiepartnertraining, kunnen worden ingezet om het functioneren van deze patiënten te verbeteren. Tijdige herkenning met behulp van screening kan doorverwijzing naar een logopedist of expertisecentrum voor verdere diagnostiek en behandeling mogelijk maken. Echter, het construct CCS is complex, en een eenduidige definitie ontbreekt nog. Dit kan het zoeken naar het juiste meetinstrument bemoeilijken. Wij voerden een systematische review uit om te onderzoeken welke meetinstrumenten er op dit moment beschikbaar zijn voor de diagnostiek van CCS bij hersenletselpatiënten, en om te onderzoeken welke meetinstrumenten geschikt zouden kunnen zijn voor screening. De resultaten hiervan zullen worden gepresenteerd. Hierbij zal worden ingegaan op de inhoud, de klinische bruikbaarheid en de psychometrische eigenschappen van de meest gebruikte meetinstrumenten

Carmen Verhoeks

Carmen Verhoeks deed in 2010-2016 de studie Geneeskunde. Na haar studie heeft zij een tijdje als basisarts gewerkt binnen een FACT-team. In oktober 2017 is zij gestart met de opleiding tot psychiater. Tijdens haar opleiding heeft zij een klinische stage gevolgd binnen het HCH&N. Hier is haar affiniteit voor hersenletselpopulatie ontstaan. Sinds januari 2020 werkt zij aan haar onderzoek naar cognitieve communicatiestoornissen bij hersenletselpatiënten, in het kader van haar promotieonderzoek.

Hand-out

Volgt na afloop

Presentatieronde

Tijd 

Niveau
(post) HBO,  WO

Sector

Beroepsgroep