AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

Als praten beter gaat dan communiceren

Cognitieve Communicatiestoornissen bij hersenletselpatiënten.

Cognitieve communicatiestoornissen (CCS) komen vaak voor bij hersenletselpatiënten. De impact hiervan op verschillende levensgebieden zoals sociale relaties, werk en kwaliteit van leven is vaak groot. In tegenstelling tot de fatische stoornissen zijn CCS subtiel, en worden vaak niet onderkend. Gerichte interventies, zoals psychoeducatie en communicatie(partner)training, kunnen worden ingezet om het functioneren van deze patiënten te verbeteren. Een goede diagnostiek- en waar mogelijk screening is hiervoor van belang. Wij voerden een systematische review uit om te onderzoeken welke meetinstrumenten er op dit moment beschikbaar zijn voor de diagnostiek van CCS bij hersenletselpatiënten. De resultaten hiervan zullen (beknopt) worden gepresenteerd.
Daarnaast zullen wij in deze workshop ingaan op de volgende vragen: Hoe kun je CCS herkennen? Hoe is het voor een patiënt om te leven met CCS? En hoe kun je als hulpverlener effectief communiceren met een patiënt met CCS? In deze workshop zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek met ondersteuning van beeldmateriaal. Aan het eind van de workshop zal tijd worden gereserveerd om inbreng van vragen en/of casuïstiek via de chat te bespreken.

Carmen Verhoeks

Carmen Verhoeks deed in 2010-2016 de studie Geneeskunde. Na haar studie heeft zij een tijdje als basisarts gewerkt binnen een FACT-team. In oktober 2017 is zij gestart met de opleiding tot psychiater. Tijdens haar opleiding heeft zij een klinische stage gevolgd binnen het HCH&N. Hier is haar affiniteit voor hersenletselpopulatie ontstaan. Sinds januari 2020 werkt zij aan haar onderzoek naar cognitieve communicatiestoornissen bij hersenletselpatiënten, in het kader van haar promotieonderzoek.

Mariëlle Reijbroek – Delisse

Mariëlle Reijbroek is in 1990 afgestudeerd als logopedist en heeft 11 jaar gewerkt binnen revalidatiecentrum Tolbrug. Vanaf 2001 is zij werkzaam als logopediste binnen het Hoog specialistisch centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie. “Binnen mijn werk als logopedist zie ik, zowel klinisch- als poliklinisch veel cliënten met cognitieve communicatie stoornissen”. In 2018 heeft Mariëlle samen met psychiater Bert ter Mors en psychiater-epidemioloog Boudewijn Bus een artikel geschreven over cognitieve communicatiestoornissen ten gevolge van hersenletsel in de niet-taaldominante (rechter) hersenhelft. Afgelopen jaren heeft zij op verschillende congressen en symposia presentaties gegeven over cognitieve communicatie stoornissen en de gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving.

Handout

Hieronder vind je de handout van deze presentatie:

Communicatie

Presentatieronde

2e ronde workshops 1 november

Tijd
16.25 uur

Niveau
(post) MBO,(post) HBO,  WO

Sector
Revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
gedragskundigen, psychologen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, psychiaters en basisartsen

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info