Hoofdstuk Opgelost: Oplossingsgericht werken bij hersenletsel.

De cliënt expert? Wat kan je dan met jouw kennis over hersenletsel ?

Bij oplossingsgericht werken staat de gewenste toekomst van de cliënt centraal. Hoe wil hij dat zijn leven eruitziet over vijf jaar? Wat hoopt hij dat er anders is over een maand of een jaar? Wat maakt dat het al soms wél goed gaat? En wat nog meer? Hoe kan je daar meer mee doen? De cliënt zelf bedenkt de oplossingen. Hij is de expert!
Oplossingsgericht werken is meer dan een gesprekstechniek. Het is een methode, een houding en een visie, waardoor je werk makkelijker en vooral leuker wordt.
Maar als de cliënt de expert is, wat doe je dan met al je eigen kennis en ervaring? Telt dat dan helemaal niet meer? In deze workshop staan we hierbij stil en is aandacht voor:
• Wat te doen met eigen expertise en kennis over hersenletsel binnen een oplossingsgericht gesprek?
• Hoe oplossingsgerichte technieken en houding aan te passen aan de kenmerken van de client met hersenletsel?
• Alle mogelijke vragen, knelpunten en behoeftes van de aanwezige deelnemers wat betreft oplossingsgericht werken met mensen met hersenletsel

Wouter de Boer

Wouter de Boer is GZ-Psycholoog, neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut i.o. Hij heeft jarenlange ervaring in het werken met mensen met hersenletsel. Samen met zijn collega Merel van Zoelen schreef hij het boek Hoofdstuk Opgelost. Hij gelooft in de kracht en werkzaamheid van oplossingsgericht werken bij mensen met hersenletsel. Wouter verbindt inzichten uit 2 werelden: de neuropsychologie en positieve psychologie. Hij is eigenaar van: www.positieve-neuropsychologie.nl. Wouter deelt zijn enthousiasme en ervaringen in workshops en scholingen.

Merel van Zoelen

Merel van Zoelen werkt als gedragskundige voor Gemiva-SVG Groep, waar zij als regiebehandelaar betrokken is bij de behandeling van Hersenz. Met Wouter deelt zij een groot enthousiasme voor oplossingsgericht werken, en de overtuiging dat dat deze manier van werken het werk met mensen met hersenletsel leuker, makkelijker en effectiever kan maken!

Presentatieronde
workshopronde 2 op 1 november

Tijd
16.25 uur

Niveau
WO,(post) HBO,  (post) MBO

Sector
alle sectoren

Beroepsgroep
alle beroepsgroepen