AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie banner_hc2020 zonder datum

Programma 2023

Hieronder vindt u het programma van het HersenletselCongres 

Inmiddels is het hele programma bekend, maar door het live karakter van het congres kan het programma nog enigszins veranderen. 

Aanmelden

 

Algemene Opening

Roel de Bruijn

Welkom

De dagvoorzitter, Roel de Bruijn heet u welkom op het HersenletselCongres 2022

Roel de Bruijn is lid van het comité van aanbeveling en was tot voor kort bestuurder bij Ons Tweede Thuis te Aalsmeer.

Opening

Wilco Achterberg def

Geriatrische Revalidatie, Quo Vadis?

Over verleden en toekomst van de herstelzorg voor ouderen.
De geriatrische revalidatie is misschien wel de bakermat van de geriatrie en als zodanig ‘ oude koek’, maar zij is als onderzoeks- en vakgebied en als zorgproduct eigenlijk vrij nieuw. Het gaat om kwetsbare ouderen met multimorbiditeit, die na hersenletsel, trauma of andere aandoening die functieverlies geeft, weer graag naar huis willen, vaak op een afhankelijker niveau dan voor de achteruitgang. Er is natuurlijk overlap met de Medisch Specialistische Revalidatie, maar in deze groep ook met geriatrie en palliatieve zorg.
Waar zitten nu precies de verschillen? Lees hier verder.

door Wilco Achterberg

Ton Satink1

Meedoen, participatie op maat: alleen als wij dat willen

Zelfmanagement en Kansen(on)gelijkheid

Mensen met neurologische aandoeningen willen, net als andere mensen, meedoen in de samenleving. Tijdens de revalidatie worden zij begeleid in het en zelf- en samenmanagement. Hierbij ligt de nadruk op het praktisch zelfmanagement in de revalidatiefase en tijdens de terugkeer naar huis. Op langere termijn ligt er echter ook een wens voor (meer) begeleiding op het vlak van existentieel zelfmanagement. Lees hier verder

Door Ton Satink

 

Pauze                                                                                                                                                                                                                           

Presentatie en workshopronde 1                                                                                                                                                                     

Ant Lettinga_edited

'Home & Place making'; plek voor plek het leven weer oppakken

Ondanks optimale multidisciplinaire behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, speelt achter voordeuren van mensen met NAH veel onbegrepen leed af. Door onzichtbare problematiek vallen NAH-getroffenen in onze participatiesamenleving gemakkelijk tussen wal en schip. Eenmaal thuis is het ook lastig passende hulp te vinden, omdat voor stukjes problematiek verschillende loketten, vakdisciplines en betaaltitels zijn. Lees hier verder.

Door Ant Lettinga

Mariëlle Kurvers2

Breincafé 2.0

Ervaringsdeskundig en professional slaan handen ineen

In de provincie Limburg wordt door een aantal zorgaanbieders (formeel en informeel) gewerkt aan het opzetten van lotgenotencontact voor mensen met hersenletsel en hun naasten. De kracht zit er nu in dat professionals en ervaringsdeskundigen samen gaan zorgen voor een goede basis en continuïteit. Lees hier verder.

Door Mariëlle Kurvers en Priscilla Jansen

britt en Ronald

Begeleiden van patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen

In onze presentatie vertellen wij jullie hoe de zorg voor patiënten met bewustzijnsstoornissen georganiseerd is binnen Nederland. We gaan in op wat bewustzijnsstoornissen zijn en welke fases van bewustzijn er bestaan. Daarnaast nemen we jullie mee in de behandeling en benaderingswijze, maar ook in het interpreteren van wat je ziet gebeuren bij patiënten met een bewustzijnsstoornis. Lees hier verder.

Door Ronald Peijnenburg en Britt van der Meijs.

Ruud en Marsh

Health Intelligence Program voor Neurorevalidatie:

Op naar precisiegeneeskunde voor jongeren met ernstig hersenletsel

Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) worden gekenmerkt door sterke heterogeniteit in neuropathologie, behandelrespons en de uiteindelijke uitkomsten. Dit bemoeilijkt in de dagelijkse praktijk de prognostiek en het bepalen van het behandelbeleid. Ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie bieden kansen om de verschillen tussen patiënten juist te benutten voor een beter begrip van NAH. Lees hier verder.

Door Ruud van der Veen en Marsh Königs

 

Pauze                                                                                                                                                                                                                           

Presentatie en workshopronde 2                                                                                                                                                                    

foto eline van den Bos

"Waar kunt u van genieten?"

Zinvolle dagbesteding voor jonge mensen in minimaal bewuste toestand of met ernstig niet-aangeboren hersenletsel in het verpleeghuis.
In 2019 zijn door KPMG tien doelgroepen binnen de Wlz beschreven, waarbij sprake is van hoog complexe en laag volume zorg. Twee doelgroepen zijn mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en jonge mensen (<65 jr.) met ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Lees hier verder.

Door Eline van den Bos

AmberHeegers_Photo

Sociale Cognitie en sociale cognitiestoornissen bij diverse neurologische aandoeningen

Sociale cognitiestoornissen kunnen voorkomen bij verschillende neurologische aandoeningen zoals Traumatisch Hersenletsel (THL), hersenbloedingen, hersentumoren, ontstekingen en MS. Sociale cognitie omvat het verwerken van sociale informatie, waaronder het waarnemen van sociale informatie (herkennen van emotionele gezichtsuitdrukkingen), het begrijpen van anderen en het hier gepast op kunnen reageren.
We bespreken meerdere vragen:
– Hoe herken je problemen in de sociale cognitie in het dagelijks leven?
– Wat voor problemen levert het op als iemand sociale cognitiestoornissen heeft?
– Kun je deze problemen aanpakken?
lees hier verder

Door Amber Heegers

Frank Wintraecken

Omgaan met agressie bij niet aangeboren hersenletsel

Als er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel, weten we dat bepaald gedrag van voor het hersenletsel, nu versterkt kan zijn. Bv iemand met een “kort lontje, heeft na zijn hersenletsel een nog “korter lontje”. Dit veroorzaakt vaak veel problemen. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor zijn partner, kinderen, begeleiders of behandelaren.
Lees hier verder

Door Frank Wintraecken

Foto EHL Marilien en Hella 2

Ik voel me overweldigd

Ervaringen van mensen met overprikkeling na hersenletsel.
Na een niet-aangeboren hersenletsel rapporteren sommige mensen dat ze overgevoelig zijn geworden voor zintuigelijke prikkels zoals licht, geluid of geuren. Deze mensen voelen zich bijvoorbeeld overweldigd in een supermarkt, hebben een afkeer van fel zonlicht of kunnen niet meer naar familiefeesten. Uit deze voorbeelden blijkt dat een zintuigelijke overgevoeligheid na een hersenletsel een enorme impact kan hebben op de ervaren kwaliteit van leven. Lees hier verder.

Door Marilien Marzolla en Hella Thielen

Pauze                                                                                                                                                                                                                                                            

Presentatie en workshopronde 3                                                                                                                                                                      

FW Hogervorst2

Professioneel ervaringsdeskundige; HOE DAN

Aan de hand van mijn en uw ervaringen:
Hersenletsel hebben betekent nog niet dat je ervaringsdeskundige bent.
Ervaringsdeskundige zijn betekent nog niet dat je professioneel inzetbaar bent.
Andersom: Dat je een professional bent die werkt met mensen met hersenletsel betekent nog niet dat je professioneel kunt omgaan met ervaringsdeskundige collega’s, en hun inbreng. Lees hier verder.

Door Frank Willem Hogervorst

 

trio wearable

Wearebles/draagbare sensoren en hun plaats binnen de revalidatie na beroerte

Wearables of draagbare sensoren: we kennen hun toepassing in ons dagelijks leven ondertussen wel. Hartslagmeters, smartwatches, stappentellers, sporthorloges…
We meten soms continu onze eigen prestaties. Kunnen we zulke wearables ook inzetten voor klinische doeleinden, bijvoorbeeld voor het monitoren van patiënten na een beroerte? Lees hier verder

 

Door  Marieke Geerars,  Nienja Langerak en Jules Kraaijkamp

LvanStarkenburg003

Mee(r) doen met beperkte energie

“Nu ik meer doe, voel ik me een belangrijker mens”

Om te participeren heb je energie nodig. Vermoeidheid is een berucht en hardnekkig probleem bij mensen met NAH.
Iedereen is wel eens moe, maar wat maakt hun vermoeidheid anders? Wat is eraan te doen? Lees hier verder.

Door Lottie van Starkenburg

Milou Dupuits

Een ervaring rijker: het inzetten van ervaringsdeskundige vrijwilligers na de revalidatie van een hersenletsel.

In 2019 ging er bij Adelante Zorggroep een praktijkstudie van start waarbij ervaringsdeskundige vrijwilligers mensen met een hersenletsel na de revalidatie zelfmanagementondersteuning aanbieden.

De ervaringsdeskundige vrijwilligers volgden een scholing om de zelfmanagementondersteuning aan te kunnen bieden. Hierna begeleidden ze mensen met een niet-aangeboren hersenletsel die de multidisciplinaire revalidatiefase onlangs hadden afgerond. De fase na de revalidatie is voor veel mensen een lastige fase, waarbij de beperkingen in het dagelijks leven zeer duidelijk naar voren komen.  Lees hier verder.

Door Milou Dupuits en Simone Sep

 

Pauze                                                                                                                                                                                                                           

Presentatie en workshopronde 4

Gert van Riel

Verslaving en hersenletsel

Professioneel omgaan met comorbiditeit

Het betreft de dubbele diagnose NAH en problematisch middelen gebruik. Iemand met deze dubbele diagnose heeft veel klachten en ongemakken, echter de achterliggende oorzaak is altijd onzeker. De overlap aan klachten is zeer groot. Is de oorzaak NAH, of het middelen gebruik, of een combinatie van beide? Pas wanneer iemand langer dan 4 weken gestopt is met al het middelen gebruik, pas dan neem je de puur NAH gerelateerde klachten beter waar. Lees hier verder.

Door Gert van Riel

Eric hermans 3

Over het hoofd gezien

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd.
De meest recente schattingen gaan er van uit dat 1 op elke 2 wereldburgers gedurende zijn leven NAH oploopt, meer dan welke andere aandoening of ziekte dan ook. 
Lees hier verder.

Door Eric Hermans

agali photo large

Duizeligheid bij hersenletsel; waarom en wat kun je er tegen doen?

Duizeligheid bij hersenletsel komt vaak voor bij zowel traumatisch als niet-traumatisch hersenletsel, maar wordt weinig onderkend. Het is een klacht die veel leed veroorzaakt en verdient het om nader beschouwd te worden. Lees hier verder.

Door Agali Mert

Brenda van de Broek

Lief en leed: De rol van sociale cognitieproblemen in partnerrelaties na hersenletsel

Hersenletsel heeft vaak grote gevolgen voor partnerrelaties. Onderzoek laat zien dat koppels minder tevreden zijn over hun relatie na hersenletsel, en dat hersenletsel de kans op een relatiebreuk vergroot. Tegelijkertijd draagt het hebben van een goede relatie sterk bij aan het welzijn van hersenletselpatiënten én hun partners. Lees hier verder.

Door Brenda van den Broek

Afsluiting

Laatste nieuws

Even uitgesteld

  We stellen het congres dat gepland staat op 30 januari en 6 februari even uit....

Meer info

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Nieuwe samenstelling van de programma- commissie

Na het congres van 2021 hebben we afscheid genomen van Pauline Hoenderdaal en Lumien...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info