AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

09.15 uur Registratie en ontvangst

U kunt nu ook al de informatiemarkt bezoeken

10.00 uur Welkom en opening

kitty jurrius

Dagvoorzitter Kitty Jurrius heet u welkom op het Hersenletselcongres 2023

10.15 uur Keynote

Wilco Achterberg def

Geriatrische Revalidatie, Quo Vadis?

Over verleden en toekomst van de herstelzorg voor ouderen.
De geriatrische revalidatie is misschien wel de bakermat van de geriatrie en als zodanig ‘oude koek’, maar zij is als onderzoeks- en vakgebied en als zorgproduct eigenlijk vrij nieuw. Het gaat om kwetsbare ouderen met multimorbiditeit, die na hersenletsel, trauma of andere aandoening die functieverlies geeft, weer graag naar huis willen, vaak op een afhankelijker niveau dan voor de achteruitgang. Er is natuurlijk overlap met de Medisch Specialistische Revalidatie, maar in deze groep ook met geriatrie en palliatieve zorg. Waar zitten nu precies de verschillen? Lees hier verder

door Wilco Achterberg

11.00 uur Pauze en bezoek informatiemarkt

11.30 uur Workshopronde 1

ant en martian

'Home & Place making'; plek voor plek het leven weer oppakken

Wij hebben samen met ervaringsdeskundigen en beroepskrachten een ‘Home & Place making’ methodiek ontwikkeld. De H&P-methodiek helpt NAH-getroffenen hun leven plek voor plek weer eigen te maken. https://homeplacemaking.nl
In deze workshop leren jullie enkele H&P-tools in de praktijk te brengen, zoals het maken van ‘plekkenkaarten’, dat in H&P-methodiek centraal staat.

Ervaringsdeskundige NAH: “Ik zou dit kijken naar plekken nooit zelf hebben opgezocht. Daar blijf ik ver vandaan. Het is te veel voor me. Ik heb het overzicht niet en wordt dan overspoeld door gedachten en emoties. Maar op deze wijze, per plek in kleine stapjes, voelt het veel minder bedreigend, veiliger: Hoe graag had ik kennis gemaakt met ‘Home and Place making’ na mijn revalidatie periode.”  Lees hier verder

Door Ant Lettinga en Martian Slagter

robert en agnes

Begeleiden van patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen

In onze presentatie vertellen wij jullie hoe de zorg voor patiënten met bewustzijnsstoornissen georganiseerd is binnen Nederland. We gaan in op wat bewustzijnsstoornissen zijn en welke fases van bewustzijn er bestaan. Daarnaast nemen we jullie mee in de behandeling en benaderingswijze, maar ook in het interpreteren van wat je ziet gebeuren bij patiënten met een bewustzijnsstoornis. Lees hier verder

Door Ronald Peijnenburg en Agnes Hamerpagt-den Besten

foto eline van den Bos

"Waar kunt u van genieten?"

Zinvolle dagbesteding voor jonge mensen in minimaal bewuste toestand of met ernstig niet-aangeboren hersenletsel in het verpleeghuis.
In 2019 zijn door KPMG tien doelgroepen binnen de Wlz beschreven, waarbij sprake is van hoog complexe en laag volume zorg. Twee doelgroepen zijn mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis en jonge mensen (<65 jr.) met ernstig niet-aangeboren hersenletsel. Lees hier verder

Door Eline van den Bos

Frank Wintraecken

Omgaan met agressie bij niet aangeboren hersenletsel

Als er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel, weten we dat bepaald gedrag van voor het hersenletsel, nu versterkt kan zijn. Bv iemand met een “kort lontje, heeft na zijn hersenletsel een nog “korter lontje”. Dit veroorzaakt vaak veel problemen. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor zijn partner, kinderen, begeleiders of behandelaren. Lees hier verder

Door Frank Wintraecken

harmen hidding

Professioneel ervaringsdeskundige; HOE DAN

Benieuwd naar hoe ervaringsdeskundigen ingezet worden tijdens het revalidatieproces? En wat de revalidant daar zelf van vindt? Graag brengt Harmen je op de hoogte van zijn manier van werken. Hij vertelt over zijn werk als ervaringsdeskundige en gaat graag in gesprek met de deelnemers aan deze workshop over het in de praktijk brengen van het hoofdthema van dit congres, toegepast op de inzet van een ervaringsdeskundige. Hoe vinden wij elkaar en hoe maken we verbinding? Lees hier verder

Door Harmen Hidding

12.30 uur Lunchpauze en bezoek informatiemarkt

13.30 uur Keynote

monique en kitty

Masterplan Nazorg, waar staan we en waar gaan we naartoe?

Waar staan we en waar gaan we naartoe?

Mensen met NAH hebben anno 2023 nog altijd grote moeite om in het zorg- en ondersteuningsaanbod de goede weg en zorg te vinden die hen in de chronische fase verder helpt, ondanks dat er de afgelopen jaren diverse initiatieven zijn ontplooid om mensen met NAH de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Deze initiatieven strekken zich uit van het optimaliseren van de informatievoorziening, tot instrumenten voor signalering en doorverwijzing naar de juiste hulp-/zorgverlener en tot slot de juiste zorg die leidt tot verbetering van kwaliteit van leven voor degene met hersenletsel en hun naasten. Lees hier verder

door Monique Bergsma en Kitty Jurrius

 

14.15 uur Workshopronde 2

LvanStarkenburg003

Mee(r) doen met beperkte energie

“Nu ik meer doe, voel ik me een belangrijker mens”

Om te participeren heb je energie nodig. Vermoeidheid is een berucht en hardnekkig probleem bij mensen met NAH. Iedereen is wel eens moe, maar wat maakt hun vermoeidheid anders? Wat is eraan te doen? Lees hier verder

Door Lottie van Starkenburg

Eric hermans 3

Over het hoofd gezien 'Hersenherstel in Utah'

Er zijn in Nederland tussen de 100.000 en 200.000 mensen die lijden aan langdurende gevolgen van een hersenschudding. Het is een slecht begrepen probleem en veel patiënten zijn in Nederland niet te helpen. Uit Amerika komen echter heel andere geluiden. Deze workshop gaat in op de nieuwe en revolutionaire behandeling van hersenletsel in Utah. Ik heb onderzoek gedaan naar de door patiënten zelf ervaren effecten. Deze effecten zijn drie jaar na behandeling gemeten en zeggen dus iets over de effecten op lange termijn. Lees hier verder 

Door Eric Hermans

agali photo large

Duizeligheid bij hersenletsel; waarom en wat kun je er tegen doen?

Duizeligheid bij hersenletsel komt vaak voor bij zowel traumatisch als niet-traumatisch hersenletsel, maar wordt weinig onderkend. Het is een klacht die veel leed veroorzaakt en verdient het om nader beschouwd te worden. Lees hier verder

Door Agali Mert

duo wearable

Wearables/draagbare sensoren en hun plaats binnen de revalidatie na beroerte

Wearables of draagbare sensoren: we kennen hun toepassing in ons dagelijks leven ondertussen wel. Hartslagmeters, smartwatches, stappentellers, sporthorloges…
We meten soms continu onze eigen prestaties. Kunnen we zulke wearables ook inzetten voor klinische doeleinden, bijvoorbeeld voor het monitoren van patiënten na een beroerte? Lees hier verder

Door  Marieke Geerars en Jules Kraaijkamp

Ruud en Marsh

Health Intelligence Program voor Neurorevalidatie:

Op naar precisiegeneeskunde voor jongeren met ernstig hersenletsel

Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) worden gekenmerkt door sterke heterogeniteit in neuropathologie, behandelrespons en de uiteindelijke uitkomsten. Dit bemoeilijkt in de dagelijkse praktijk de prognostiek en het bepalen van het behandelbeleid. Ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie bieden kansen om de verschillen tussen patiënten juist te benutten voor een beter begrip van NAH. Lees hier verder

Door Ruud van der Veen en Marsh Königs

 

15.15 uur Pauze en bezoek informatiemarkt

15.45 uur Keynote

Ton Satink1

Meedoen, participatie op maat: alleen als wij dat willen

Zelfmanagement en Kansen(on)gelijkheid

Mensen met neurologische aandoeningen willen, net als andere mensen, meedoen in de samenleving. Tijdens de revalidatie worden zij begeleid in het en zelf- en samenmanagement. Hierbij ligt de nadruk op het praktisch zelfmanagement in de revalidatiefase en tijdens de terugkeer naar huis. Op langere termijn ligt er echter ook een wens voor (meer) begeleiding op het vlak van existentieel zelfmanagement. Lees hier verder

Door Ton Satink

16.30 uur Afsluiting

16.45 uur Gelegenheid tot napraten met een drankje

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info