Selecteer een pagina

Health Intelligence Program voor Neurorevalidatie:

Op naar precisiegeneeskunde voor jongeren met ernstig hersenletsel

Patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) worden gekenmerkt door sterke heterogeniteit in neuropathologie, behandelrespons en de uiteindelijke uitkomsten. Dit bemoeilijkt in de dagelijkse praktijk de prognostiek en het bepalen van het behandelbeleid. Ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie bieden kansen om de verschillen tussen patiënten juist te benutten voor een beter begrip van NAH. Door gestructureerde klinische dataverzameling in te bedden in de klinische praktijk wordt een gestroomlijnd zorgproces gecreëerd dat een fundament biedt voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek, gericht op de transitie naar gepersonaliseerde zorg. In deze presentatie wordt het Measurement Feedback System van het Daan Theeuwes Centrum besproken, worden de eerste resultaten gedeeld en wordt een doorkijk gegeven naar mogelijkheden op de korte en de langere termijn.

Ruud van der Veen

Ruud van der Veen is promovendus bij de Emma Neuroscience Group in het Emma kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC.
Vanuit hier doet hij onderzoek bij het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie in Woerden.
Zijn achtergrond is fysiotherapeut en klinisch gezondheidswetenschapper. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten.

Marsh Königs

Marsh Königs is senior neurowetenschapper in de Emma Neuroscience Group van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC. Zijn onderzoek richt op de effecten van ziekte en behandeling op de structuur en functie van hersenen van kinderen en jongeren, in de context van problemen in het dagelijks leven. Marsh is verbonden aan het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie waar hij verantwoordelijk vi voor het Kwaliteitszorgprogramma (Health Intelligence Program), gericht op het benutten van gestructureerde klinische voortgangsmetingen voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek.