Selecteer een pagina

Meedoen, participatie op maat: alleen als wij dat willen

Zelfmanagement en Kansen(on)gelijkheid

Mensen met neurologische aandoeningen willen, net als andere mensen, meedoen in de samenleving. Tijdens de revalidatie worden zij begeleid in het en zelf- en samenmanagement. Hierbij ligt de nadruk op het praktisch zelfmanagement in de revalidatiefase en tijdens de terugkeer naar huis. Op langere termijn ligt er echter ook een wens voor (meer) begeleiding op het vlak van existentieel zelfmanagement. In de presentatie zal worden in gegaan op de begeleiding vanuit de twee perspectieven op zelfmanagement in relatie tot het meedoen op maat.
Het tweede deel van de presentatie gaat in op de vraag of we als maatschappij het meedoen daadwerkelijk bevorderen. Verhalen van mensen met neurologische aandoeningen laten zien dat zij verminderde kans op meedoen in de samenleving ervaren, met o.a. minder kans op (terugkeer naar) werk. Daarnaast blijkt dat zorginnovaties niet altijd aansluiten op de mogelijkheden van mensen met neurologische aandoeningen.

Ton Satink

Dr. Ton Satink

Ton Satink is lector Neurorevalidatie – Eigen regie en Participatie. bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij heeft als ergotherapeut jarenlang in de neurorevalidatie gewerkt. In 2016 is Ton gepromoveerd op Zelfmanagement in de CVA revalidatie. Als lector en onderzoeker zet hij zich in voor optimale zorg en revalidatie van mensen met neurologische aandoeningen. Samen met het lectoraat streeft Ton naar een transitie in de neurorevalidatie met aandacht voor de juiste zorg op de juiste plek, netwerkvorming, inzet van technologie en uitgaan van gezondheid, participatie en eigen regie van mensen met neurologische aandoeningen.