AXON-leertrajecten-Logo logo-alliantie

Over het hoofd gezien

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd.
De meest recente schattingen gaan er van uit dat 1 op elke 2 wereldburgers gedurende zijn leven NAH oploopt, meer dan welke andere aandoening of ziekte dan ook.

Ruim 130.000 Nederlanders lopen jaarlijks NAH op, waaronder een onevenredig groot aantal kinderen. Medisch socioloog dr. Eric Hermans stelt dat er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen rondlopen met onbehandelde onzichtbare beperkingen ten gevolge van NAH.

Eric Hermans

Eric Hermans heeft medische sociologie gestudeerd aan de universiteit van Nijmegen en in 2000 is hij aan de universiteit van Maastricht gepromoveerd in de gezondheidswetenschappen.
Zijn proefschrift ging destijds over de sociale gevolgen van een beroerte.

In de jaren daarna heeft hij zich voor zijn werkgever, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (later Vilans) intensief bezig gehouden met de zorg voor kinderen en jongeren met NAH. Ook al is er door toedoen van velen de laatste jaren wel het een en ander ten goede veranderd, zijn missie is dat er nog veel werk te verzetten is. want zoals blijkt uit zijn boek “Over het hoofd gezien” kunnen kinderen met NAH nog steeds niet rekenen op goede zorg.

Handout

Hieronder vind je na afloop van het congres de handout van deze presentatie:

Presentatieronde

6 februari 2023

Tijd
14.45 uur

Niveau
(post) MBO,(post) HBO,  WO

Sector
Arbeid, Onderwijs, Maatschappelijk werk, Revalidatie/ziekenhuis

Beroepsgroep
gedragskundigen, (gz)psychologen, paramedici, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, coördinerend begeleiders, ambulant begeleiders (zorg), maatschappelijk werkenden, leerkrachten, jobcoaches

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid

In de afgelopen jaren zijn de ervaringsdeskundigen steeds meer geprofessionaliseerd....

Meer info

Meedoen; participatie op maat

Het hoofdthema van dit jaar is: Meedoen participatie op maat Een hersenbeschadiging,...

Meer info

Samenwerking AXON leertrajecten en de Hersenletsel Alliantie

Met ingang van 2020 heeft de Hersenstichting zijn (mede)organisatietaak t.b.v. het...

Meer info