Accreditatie

Bij verschillende verenigingen wordt accreditatie aangevraagd voor het HersenletselCongres 2018. Voordat de aanvragen ingediend worden, wordt eerst bepaald of er voldoende animo is voor de betreffende punten. Zie voor de aangevraagde accreditatie hieronder.

Bij aanmelding kunt u aangeven van welke beroepsvereniging of welk register u graag punten zou willen krijgen voor uw deelname aan het congres. Zijn er voldoende geïnteresseerden, dan zal accreditatie bij deze vereniging worden aangevraagd.
Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente status van de accreditatie van het HersenletselCongres.
Let op: vermeld daarbij de naam waaronder u bij de beroepsvereniging staat ingeschreven; dat bevordert een snelle toekenning van punten.

Fysiotherapeuten dienen naast hun inschrijfnummer van het KNGF ook hun geboortedatum en hun privé-adres op te geven.

Het valt ons op dat bij bepaalde beroepsgroepen de deelnemers niet de juiste gegevens hebben opgestuurd naar ons zodat we deze niet kunnen verwerken in de accreditatiesystemen! Stuur het nummer waarmee je bij het betreffende register staat ingeschreven en d juist tenaamstelling.

Na afloop van het congres krijgt iedere deelnemer een bewijs van deelname toegestuurd. Daarmee kun je ook zelf de accreditatie aanvragen.

Accreditatie HersenletselCongres 2018

Hieronder vindt u de lijst van beroepsverenigingen waarbij accreditatie wordt aangevraagd voor deelname aan het HersenletselCongres 2018 en het aantal punten dat zij toekennen. Er staan al punten ingevuld per beroepsgroep, maar als er "aangevraagd" achter staat zijn dat de punten die vorig jaar zijn toegekend. Pas als de accreditatie is toegekend weten we de feitelijke punten en vermelden dat dan ook meteen.

BEROEPSREGISTER PUNTEN STATUS
Accreditatie Bureau Cluster 1
  - huisartsen, College van accreditatie huisartsen 5 geaccrediteerd
  - specialisten ouderengeneeskunde, VERENSO 5 geaccrediteerd
  - artsen voor verstandelijk gehandicapten, NVAVG 5 geaccrediteerd
ADAP
(Accreditatie Deskundigheids-bevorderende Activiteiten Paramedici):
  - Ergotherapie Nederland (EN) 4,5 geaccrediteerd
  - Logopedie (NVLF) 4,5 geaccrediteerd
  - Keurmerk Fysiotherapie 5 geaccrediteerd
KNGF Fysiotherapeuten:
  -Kwaliteitsdeel 5 geaccrediteerd
Registerplein:
  - Cliëntondersteuners 5 geaccrediteerd
  - Maatschappelijk werk 5 geaccrediteerd
  - GGZ Agogen 5 geaccrediteerd
  - Sociaal Agogen 5 geaccrediteerd
SKJ kwaliteitsregister jeugd:
  - Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker 5 geaccrediteerd
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 5 geaccrediteerd
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register:
  - Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5 geaccrediteerd
  - Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5 geaccrediteerd
  - Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5 geaccrediteerd
  - Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5 geaccrediteerd
  - Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5 geaccrediteerd
Kwaliteitsregister V&VN en register Zorgprofessionals
  - scholing algemeen 5 geaccrediteerd
Accreditatiebureau FGzP:
- GZ-psychologen, Gedragstherapeuten, Pedagogen en
Systeemtherapeuten
3 geaccrediteerd
Eerstelijnspsychologie - NIP 5.5 geaccrediteerd
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  - herregistratie 5 aangevraagd
  - overige taken 2,5 aangevraagd
NIEUW: NVVA (Nederlandse vereniging van Arbeidsdeskundigen) 2 geaccrediteerd